ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ТАВРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

  оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
  спеціаліста І категорії з питань енергозбереження, теплопостачання та газифікації

   

  Згідно з чинним порядком щодо заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі (на спеціальному бланку) іспити на знання Конституції України, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, «Про засади запобігання та протидії корупції».

  Потрібні документи: заява про участь у конкурсі, заповнена особова картка (форма П-2ДС); дві фотокартки розміром 4х6 см; копії документів про освіту, підвищення кваліфікації; декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2019 рік; копії паспорта, військового квитка.

   Вимоги до учасників конкурсу:

  1. Наявність громадянства України.
  2. Наявність повної вищої освіти відповідного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста.
  3. Стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування чи в органах виконавчої влади не менше 3 років, або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років.
  4. Знання чинного законодавства з питань місцевого самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування, Конституції України та інших нормативно-правових актів необхідних в роботі відповідного напрямку.
  5. Вільне володіння державною мовою.
  6. Володіння основами діловодства, персональним комп’ютером у режимі користувача.
  7. Вік кандидата на посаду (враховується граничний вік посадової особи місцевого самоврядування).


  Документи на конкурс приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня опублікування оголошення про конкурс за адресою: м. Таврійськ, вул. І.Франка, 29, виконавчий комітет, загальний відділл, каб. № 8.

            Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефоном:7-32-04.

  Виконавчий комітет Таврійської міської ради інформує мешканців багатоповерхових будинків про намір здійснити коригування  тарифу вартості обслуговування ліфтів.

  В зв’язку із черговою зміною мінімальної заробітної плати, підвищенням цін на запчастини та матеріали, ТОВ «Каховліфт» звернулось до міської влади з проханням  узгодити коригування тарифу вартості обслуговування ліфтів житлового фонду міста Таврійськ.

  Останній раз тарифи переглядались у лютому 2017 року.

   

   

  Вартість тарифу, грн..

  діючий

  пропонується

  Базова вартість технічного обслуговування 1-го пасажирського ліфта

   

  Базова вартість технічного обслуговування диспетчерського обладнання 1-го пасажирського ліфта

   

  Вартість 1-ї поїздки на ліфті

  781,01

   

   

   

  60,90

   

   

  0,46

  1049,76

   

   

   

  90,33

   

   

  0,64

   

  Пропозиції та зауваження приймаються протягом 14 календарних днів з моменту публікації за адресою: 

  м.Таврійськ, вул. І.Франка, 29, комунальний відділ виконкому Таврійської міської ради, 

  або  м. Каховка ТОВ «Каховліфт» за тел. (05536) 5 54 12.

   

   В зв’язку з переходом на стандартизований міжнародний формат номерів рахунків (IBAN) Таврійський виконком надає перелік реквізитів бюджетних рахунків для зарахування податків, зборів та інших платежів до державного та місцевого бюджетів, які необхідно здійснювати за новими реквізитами, що почали діяти з 01 січня 2020 року.

  Відповідно до постанови Правління НБУ від 28.12.2018 р. № 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні» номери банківського рахунку формується за стандартом IBAN  та складають 29 літерно-цифрових символів.

   

  Реквізити рахунків за стандартами IBAN для обліку доходів місцевого бюджету Таврійська

  Реквізити рахунків за стандартами IBAN для обліку доходів державного бюджету в Херсонській області

   

   

  ПОВІДОМЛЕННЯ

  Про намір КП «Таврійський водоканал» здійснити зміну діючих тарифів на централізоване водопостачання

  на 2019 рік

  Діючі на сьогоднішній день тарифи на послуги централізованого водопостачання по КП «Таврійський водоканал» затверджено рішенням виконавчого комітету Таврійської міської ради від 25.10.2018 року № 69 «Про коригування комунальному підприємству Таврійський водоканал тарифів на послугу централізоване водопостачання в м.Таврійськ та с.Плодове».

  Згідно статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що органи місцевого самоврядування встановлюють тарифи на житлово-комунальні послуги не нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

  Коригування відповідних статей  тарифу були виконані, відповідно до «Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» затвердженого  Постановою КМУ від 01.06.2011р №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» (зі змінами та доповненнями).  а  саме

  п.7 «у разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, пов'язаних із провадженням ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, з причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, може проводитися перерахування тарифів шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення»,  по цінах 2018 року, та на теперішній час не відповідають дійсності, а саме: - у діючому тарифі вартість електроенергії була закладена на рівні 2,6767 грн/кВт.год (в т ч ПДВ).

  Вартість електроенергії має тенденцію постійного росту. Так в таблиці надаються дані  по КП «Таврійський водоканал» про динаміку росту тарифів за фактично використану електроенергію в 2018р.:

  Період

   

  Фактична вартість 1 кВт/год., з врахуванням ПДВ грн..

  01.01.2018

  2,56

  01.02.2018

  2,57

  01.03.2018

  2,60

  01.04.2018

  2,69

  01.05.2018

  2,69

  01.06.2018

  2,69

  01.07.2018

  2,68

  01.08.2018

  2,68

  01.09.2018

  2,68

  01.10.2018

  2,71

  01.11.2018

  2,71

  01.12.2018

  2,71

   

   

  Таким чином, за 2018 рік тільки із за постійного росту вартості електроенергії підприємство понесло збитки.

  При коригуванні тарифу на послугу централізованого водопостачання по КП «Таврійський водоканал»   витрати на заробітну плату розраховані керуючись ЗУ «Про Державний бюджет України на 2018 рік», а саме виходячи із прожиткового мінімуму для працездатної особи в розмірі 1762,00 грн. та мінімальної заробітної плати 3723,0 грн.. Але згідно  Закону України «Про Державний бюджет на 2019 рік», встановлено  мінімальну заробітну плату на рівні 4173,0 грн. та прожитковий мінімум на працездатну особу в розмірі з 01.01.2019 року – 1921,00 грн., з 01.07.2019 року – 2007,0 грн., з 01.12.2019 року – 2102,00 грн., тому виникає необхідність привести фонд оплати праці  у відповідність до розрахунку витрат на оплату праці гарантіям Галузевої угоди  застосовуючи зміни та доповнення до  Міжгалузевої угоди, яка була зареєстрована Мінсоцполітики України за №57 від 02.11.2017р  (зі Змінами і доповненнями реєстраційний номер 61 від 08.11.2017р), на підставі наданого ВИСНОВКУ щодо відповідності розрахунку витрат на оплату праці гарантіям Галузевої угоди. Вищезазначені зміни по заробітній платі не враховано в діючому тарифі, та відповідно підприємство несе збитки по відповідній статті щомісяця.

   Значна частка коштів отриманих підприємством від надання послуги направляється на погашення боргових податкових зобов’язань минулих періодів так, як  при формуванні планових витрат  кредиторську заборгованість не можливо зараховувати, тому що це буде суперечити чинному законодавству. Таким чином, частина отриманих коштів йдуть на погашення кредиторської заборгованості.

  Так за 2018 рік КП «Таврійський водоканал» спрацював із збитком від основної діяльності в розмірі 1 292,2 тис.грн., без врахування ПДВ. Таким чином, фактичні витрати на виробництво і надання послуг з централізованого водопостачання за 2018 рік перевищували відповідні доходи.

   Метою зміни тарифів є приведення їх до економічно обґрунтованого рівня у зв’язку із зростанням тарифів на енергоносії, матеріали, паливно-мастильні матеріали,приведення у відповідність розрахунку витрат на оплату праці гарантіям Галузевої угоди. Розрахунки тарифів здійснено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 1 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» (зі змінами та доповненнями).

  Адміністрація КП «Таврійський водоканал

  Директор КП «Таврійський водоканал Пономаренко В.П.

  ОГОЛОШЕННЯ
  про початок громадського обговорення звіту
  з оцінки впливу на довкілля

  Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

  Сторінка 1 із 2

   

  © 2020 Таврійська міська рада
  Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл.,
  м.Таврійськ , вул. І.Франка, 29
  Робочий телефон: (05549) 7-33-81
  Факс: (05549) 7-42-14
  E-mail: tavrivikonkom@i.ua