Відділ архітектури, містобудування та земельних відносин повідомляє про намір обмежень для проектування об’єкта реконструкції

  Містобудівні умови та обмеження

  для проектування об’єкта реконструкції  

  № ___________ від ______________ 

     Херсонська область, м. Таврійськ, вул. Каховська, 30.   

  (адреса або місце розташування земельної ділянки)

   

  Загальні дані:

   

  1. Назва об’єкта будівництва Реконструкція господарчого корпусу під рентгено-діагностичне відділення ;
  2. Інформація про замовника Виконавчий комітет Таврійської міської ради Херсонська область, м. Таврійськ, вул. І.Франка, 29, т.7-33-81, код 21296418        ;
  3. Наміри забудови Реконструкція господарчого корпусу під рентгено-діагностичне відділення за адресою: м. Таврійськ, вул. Каховська, 30.
  4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта Херсонська область, м. Таврійськ, вул. Каховська, 30 ;
  5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною ділянкою

  Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, серія ЯЯ № 326674від 27.10.2006 року                          ;

  1. Площа земельної ділянки 2,3956 Га ;
  2. Цільове призначення земельної ділянки Розміщення та обслуговування комплексу будівель та споруд міської лікарні міста Таврійська;
  3. Посилання на містобудівну документацію :генеральний план населеного пункту, план зонування, детальний план території та рішення про їх затвердження (у разі наявності) Генеральний план міста Таврійська ;
  4. Функціональне призначення земельної ділянки ­­лікарні та адмінспоруди ;
  5. Основні техніко-економічні показники Відповідно до техніко-економічним показникам: Площа земельної ділянки 2,3956 га, клас відповідності – СС2.

  Містобудівні умови та обмеження:

  1. Граничнодопустима висота будівель до 8 метрів ;
  2. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки визначитися проектом згідно з будівельними нормами ДБН 360-92 ** «Планування і забудова міських та сільських поселень. ;
  3. Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови)
  4. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови визначається проектом згідно з діючими будівельними нормами ;
  5. Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні зони) Об’єкт знаходиться за межами зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронного ландшафту, за межами історичних ареалів, прибережних захисних смуг. Використання земельної ділянки в охоронних зонах інженерних мереж повинно бути письмово узгоджено із власниками мереж ;
  6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд визначається проектом згідно з діючими будівельними нормами ;
  7. Охоронювані зони інженерних комунікацій Згідно з вимогами ДБН 360-92 **. Використання земельної ділянки в охоронних зонах інженерних мереж повинно бути письмово узгоджено із власником цих мереж ;
  8. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» існуючі інженерні вишукування                                                 ;
  9. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку визначитися проектом ;
  10. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту

  визначитися проектом                                           ;

  1. Вимоги щодо охорони культурної спадщини Об’єкт знаходиться за межами історико-культурної зони м. Таврійська ;
  2. Поверховість будівлі – двоповерхова ;
  3. Ступінь вогнестійкості – ІІІ.
  4. Кількість відвідувачів – 31 чол.
  5. Загальна площа об’єкту – 266,72 м2.
  6. Будівельний об'єм – 1590,5 м3.
  7. Площа забудови – 241,76 м2.

   

   

         Бабков О.В.                                                                    ____________________________

  (ініціали та прізвище керівника                                                       (підпис, дата)

  відділу архітектури)

   

  М.П.

   

  © 2019 Таврійська міська рада
  Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл.,
  м.Таврійськ , вул. І.Франка, 29
  Робочий телефон: (05549) 7-33-81
  Факс: (05549) 7-42-14
  E-mail: tavrivikonkom@i.ua