«Про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік»

  Відповідно до ст.10, 12, 14, 267, 268, 293 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755 -VI із змінами і доповненнями,  керуючись п. 24 ч. 1 статті  26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

   

  ВИРІШИЛА :

   

  1. Встановити на території Таврійської міської ради транспортний податок.

  1.1. Визначити об’єкт оподаткування, платників податку, базу оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи транспортного  податку, згідно зі ст. 267 Податкового кодексу України.

  1.2. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 Податкового кодексу України.

  1. Встановити на території Таврійської міської ради єдиний податок.

          2.1. Встановити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних
  осіб-підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності:

  2.1.1. Для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, на всі види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010, які дозволені для даної групи платників Податковим кодексом України.

  2.1.2. Для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, на всі види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010, які дозволені для даної групи платників Податковим кодексом України.

  2.2. Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які не зазначені в п.п. 2.1. встановлюється відповідно до п.п. 293.3-293.9 ст. 293 Податкового кодексу України.

  2.3. База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

  1. Встановити на території Таврійської міської ради туристичний збір.

   3.1. Визначити базу та об’єкт оподаткування, платників податку,  податкових агентів, податковий період та інші обов’язкові елементи туристичного збору згідно зі ст. 268 Податкового кодексу України.

           3.2. Затвердити ставку збору, за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі) у розмірі 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та  5 відсотків - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

           3.3. Сплата збору здійснюється податковими агентами щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал.

    3.4. Встановити, що перелік юридичних осіб, які уповноважуються справляти збір на умовах договору, затверджується окремим рішенням міської ради.

  3.5. Затвердити перелік податкових агентів щодо справляння туристичного збору, згідно з додатком 1.

  1. Новокаховській об’єднаній державній податковій інспекції у місті Новій Каховці  здійснювати нарахування місцевих податків та зборів у 2021 році відповідно до прийнятого рішення.
  2. Рішення Таврійської міської ради від 12.06.2019 року № 546 “Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік” визнати такими, що втратило чинність
  3. Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року.
  4. 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Павлюка О.М. та постійну комісію з питань планування бюджету, обліку, управління та приватизації власності міської ради (Рудич О.В..).

   

  Міський голова                                                                                 Микола РІЗАК

   

                                                                                     Додаток 1

                                                                                    до рішення     сесії

                                                                                   міської ради 7-го скликання

                                                                                   від               2020 р. №  

   

   

  Перелік податкових агентів щодо справляння туристичного збору

  на території Таврійської  міської ради

   

  № п/п

  Суб’єкт господарювання

  Форма власності

  Місце знаходження

  1

  ПП Виноградов О.М.

  приватна

  м. Таврійськ,

  вул. Мартинова,2

   

  * Перелік визначає податкових агентів для розрахунку річної прогнозної суми збору; цей Перелік не забороняє сплати збору до міського бюджету іншим податковим агентам до їх включення у перелік.

                                                                                                      

  Секретар ради                                                                     Андрій ХАХАЛЄВ

   

  АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

  проекту рішення Таврійської міської ради

  «Про місцеві податки і збори  на 2021 рік»

   

  І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

           Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

  Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

  Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, а саме; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю, єдиного податку, туристичного збору, збір за місця для паркування транспортних засобів.

  Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

  Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до міського бюджету  та є його бюджето - формуючим  джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади міста.

  Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини міського бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку міської територіальної громади, міська рада має прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів» на 2021 рік.

   

  Причини виникнення проблеми:

  У разі неприйняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік, податки і збори будуть справлятимуться по мінімальним ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні програми міста та заходи. 

  Аналіз втрат до міського бюджету

  п/н

  Назва показника

  У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2021рік

  У разі не прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2021

   рік

  Відхилення, тис.грн.

  (втрати до бюджету)

  Ставка, %

  Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

  Ставка, %

  (мінімальна)

  Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

  1

   

  Туристичний збір

  5% вїзний

  0,5% внутрішній

  2,0

   

  0

   

  0

   

  2,0

   

  4

  Єдиний податок

   

  І група – 10%

  ІІ група –20%

  5500,00

  0

  0

  5500,00

   

  Підтвердження важливості проблеми:

  Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури міста.

              Враховуючи, вищевикладене, Таврійською міською  радою розробляється проект рішення «Про місцеві податки і збори  на 2021 рік» та публікується в засобах масової інформації, на вебсторінці міської ради.

   

  Основні групи, на які проблема справляє вплив:

  Групи

  Так

  Ні

  Громадяни

  так

   

  Держава

  так

   

  Суб’єкти господарювання

  так

   

  у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

  так

   

   

   

  Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

   Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією міської ради.

  Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

  Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо міська рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів.  

   

  1. Цілі державного регулювання

  Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

  Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

   Основними цілями регулювання є:

  - здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

  - встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб міського бюджету;

   - встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

   - забезпечити додаткові надходження до міського бюджету, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

  - забезпечити своєчасне надходження до міського бюджету місцевих податків та зборів;

  - забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

  - привести рішення міської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

   

  ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

  1. Визначення альтернативних способів

  Вид альтернативи

  Опис альтернативи

  Альтернатива 1.

  Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати  рішення міської ради «Про місцеві податки і збори на 2021 рік»

  Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню міського бюджету в можливих обсягах.

  Очікуванні втрати міського бюджету в результаті неприйняття рішення «Про місцеві податки і збори на 2021 рік»  складатимуть: 5502,0 тис.грн.

  Що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та культурного розвитку міської територіальної громади міста (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

   

  Альтернатива 2.

  Прийняти  рішення «Про місцеві податки і збори на 2021 рік» у запропонованому вигляді

  Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території міста та відповідне наповнення міського бюджету.

  Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади надійде        5502,0 тис.грн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі заходи соціального, економічного та культурного розвитку міської територіальної громади міста (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

   

   

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

   Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

  Вид альтернативи

   Вигоди

    Витрати

  Альтернатива 1

  Відсутні

  Відсутні

  Альтернатива 2

  Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

  Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

  Забезпечує сталість надходжень до місцевого бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу, а також належне фінансування програм соціально-економічного та культурного  розвитку міської ради.

  Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

   

  Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

  Вид альтернативи

   Вигоди

    Витрати

  Альтернатива 1

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Відсутні

   

  Відсутні

   

  Альтернатива 2

  Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим кодексом України

  Кошти, отримані від сплати податку дозволять профінансувати заходи соціального, економічного та культурного розвитку міської ради

  Відсутні

   

   

  Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

                       

  Показник

  Великі

  Середні

  Малі

  Разом

  всього

  в тому числі мікро

  Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

  0

  0

  450

  450

  450

  Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

  0

  0

  100

  100

  100

   

  Вид альтернативи

   Вигоди

    Витрати

  Альтернатива 1

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

  Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

  Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

  Альтернатива 2

  Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим кодексом України..

  Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

  Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

  Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів

  Сплата податків за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатку 4 до цього АРВ

   

             ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

                   

  Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

  Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

  Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

  Альтернатива 2

  Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим кодексом України.

  4

  Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території міста та відповідне наповнення міського бюджету.

  Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади надійде 5502,0 тис.грн., що забезпечить фінансування соціально-економічних програм міської ради. Таким чином прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків.

  Альтернатива 1

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

  1  

  Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки та збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню місцевого бюджету в можливих обсягах.

  Очікуванні втрати бюджету в результаті неприйняття рішення про ставки єдиного податку на 2021 рік складатимуть: 5502,0тис.грн..

                       

  Рейтинг результативності

  Вигоди

  (підсумок)

  Витрати

  (підсумок)

  Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

  Альтернатива 2

  Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим кодексом України.

  Держава:

  надходження додаткових коштів до місцевого бюджету; спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток територіальної громади

  Громадяни:

  Кошти, отримані від сплати податку дозволять профінансувати заходи соціального, економічного значення Таврійської міської ради. Суб’єкти господарювання: сплата податку за обґрунтованими ставками.

  Держава:

  Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації.

  Громадяни:

  Відсутні

  Суб’єкти господарювання:

  Сплата податку за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатку 4 до цього АРВ 

  Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв'язані визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

   

  Альтернатива 1

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

  Держава:

  Відсутні

  Громадяни:

  Відсутні

  Суб’єкти господарювання: Сплата податку за мінімальними ставками.

   

  Держава:

  Відсутні

  Громадяни:

  Відсутні

  Суб’єкти господарювання: Відсутні

   

   

  Зменшення надходжень до місцевого бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади.

            

  Рейтинг

  Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

  Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

  Альтернатива 2

  Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим кодексом України.

  Цілі прийняття проекту рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік будуть досягнуті майже у повній мірі. До міського бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів міської ради і платників податків і зборів.

  Зміни до чинного законодавства:

  -                  Податкового кодексу України;

  -                  Бюджетного кодексу України;

  -                  Земельного кодексу України;

  -          та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

  Альтернатива 1

  У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

  Зміни до чинного законодавства:

  -                  Податкового кодексу України;

  -                  Бюджетного кодексу України;

  -                  Земельного кодексу України;

  та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

             Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих місцевих податків та зборів,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Таврійської міської ради.

                                                                                          

  1. V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

   

  Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

  В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Таврійської міської ради, аналітичних показників Новокаховського управління ГУ ДПС у Херсонській області, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих місцевих податків і зборів на 2021 рік.

  Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

  Розробка проекту рішення Таврійської міської ради "Про встановлення місцевих податків і зборів" на 2021 рік та АРВ до нього.

  Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

  Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

   Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

  Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

  Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії міської ради.

  Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

  Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

   

  1. VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

   

  Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

  Тест малого підприємництва додається.

   

  VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

  Запропонований термін дії акта:

  один рік

  Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

  У разі, якщо міська рада у термін до 15 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).

  Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

   

  VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

  Основними показниками результативності акта є:

  • створення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади;
  • кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується;

  п/н

  Назва показника

  У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2021 рік

  Ставка, %

  Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

  1

  Разом надходжень до місцевого бюджету, в тому числі:

  Х

  5502,0

   

  - Туристичний збір

  5% вїзний

  0,5% внутрішній

   

  2,0

   

  - Єдиний

  І група – 10%

  ІІ група –20%

  5500,0

  2

  Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, один.

  450

  3

  Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту, грн.

  5502,0

  4

  Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкт

  2

  5

  Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта, %

  Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

  - на офіційному сайті Таврійської міської ради;

   

   100

   

   

  1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

  Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Таврійської міської ради.

   

  Метод проведення відстеження результативності:

  Статистичний

  Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

  Статистичні:

  - аналітичні показники Новокаховського управління ОДПІ ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі;

    Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

   Повторне відстеження результативності буде здійснюватися через рік з дня набрання чинності регуляторним актом.

   

  Міський голова                                                                 Микола РІЗАК

   

   

  Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань приймаються протягом одного місяця з моменту опублікування проекту даного рішення.

  Поштова адреса: 74988, м. Таврійськ, вул. Франка, 29, каб. 14, тел. 7-41-76, e-mail: tavrivikonkom@i.ua

   

   

   

   

   

   

  © 2021 Таврійська міська рада
  Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл.,
  м.Таврійськ , вул. І.Франка, 29
  Робочий телефон: (05549) 7-33-81
  Факс: (05549) 7-42-14
  E-mail: tavrivikonkom@i.ua