ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ Про внесення доповнень до рішення Таврійської міської ради № 585 від 15.07.2015 року «Про встановлення на території Таврійської міської ради плати за землю в частині земельного податку на 2016 рік

  Аналіз регуляторного впливу до проекту регуляторного акту «Про внесення доповнень до рішення Таврійської міської ради № 585 від 15.07.2015 року «Про встановлення на території Таврійської міської ради плати за землю в частині земельного податку на 2016 рік»»

   Назва регуляторного акту:  Про внесення доповнень до рішення Таврійської міської ради № 585 від 15.07.2015 року «Про встановлення на території Таврійської міської ради плати за землю в частині земельного податку на 2016 рік»

   Орган-розробник: Виконавчий комітет Таврійської міської ради

  Розробник: Решетняк Ж.Ю. – спеціаліст – землевпорядник виконавчого комітету Таврійської міської ради.

  1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання.

  На даний час змінами в чинному законодавстві передбачено необхідність та право встановлення органами місцевого самоврядування на території відповідних населених пунктів ставок земельного податку. З метою належного нарахування земельного податку з фізичних та юридичних осіб, а саме в частині сільськогосподарських земель пропонується внести доповнення в пункт 2 прийнятого рішення – землі загального користування – 0,05 відсотків.

  Статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до виключної компетенції міської ради належить вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин.

  1. Визначення груп, на які проблема має найбільший вплив.

  Метою данного проекту рішення є внести доповнення до попереднього рішення  Таврійської міської ради з метою правильного нарахування земельного податку.

  1. Визначення цілей регулювання.

  Ціллю прийняття Таврійською міською радою даного регуляторного акта є виконання статті 274 Податкового кодексу України, в якій вказано, що ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється для сільськогосподарських угідь – не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

  1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей:

        Альтернативою запропонованому регуляторному акту може бути внесення відповідних змін до чинного законодавства.

  1. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

  Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення міської ради «Про внесення доповнень до рішення Таврійської міської ради № 585 від 15.07.2015 року «Про встановлення на території Таврійської міської ради плати за землю в частині земельного податку на 2016 рік»

  Реалізація запропонованого регуляторного акту буде здійснюватись шляхом наступних заходів:

  – внесення доповнень до встановлення  ставок податку;

  – нарахування плати за землю.

  1. Очікувані результати від прийняття запропонованого регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат:

  Введення в дію запропонованого регуляторного акта дозволить врегулювати ставки податку за земельні ділянки у відповідності до чинного законодавства та спроможності. Можлива шкода від прийняття регуляторного акту не прогнозується.

  1. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту.

  Термін дії регуляторного акту до кінця 2016 року з дня оприлюднення рішення.

  1. Показники результативності регуляторного акта.

  Показником результативності регуляторного акту є одночасне забезпечення беззбиткової діяльності об’єктів господарювання та надавача послуг.

   Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

  Обговорення та публікація в місцевих ЗМІ (на сайті Таврійської міської ради)

  Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до набуття чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

  Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись через пів року шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з базовим відстеженням.

  Розробник:

  Решетняк Ж.Ю.

   

   

  © 2020 Таврійська міська рада
  Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл.,
  м.Таврійськ , вул. І.Франка, 29
  Робочий телефон: (05549) 7-33-81
  Факс: (05549) 7-42-14
  E-mail: tavrivikonkom@i.ua