ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

   

   Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування

  (назва адміністративної послуги)

   

  Відділ реєстрації виконавчого комітету Таврійської міської ради

  (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

   

  Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

  1.

  Місцезнаходження відділу реєстрації виконавчого комітету Таврійської міської ради

  74988, Україна, Херсонська обл., м. Нова Каховка,

  м. Таврійськ, вул. Незалежності, 17.

   

  2.

  Інформація щодо режиму роботи відділу реєстрації виконавчого комітету Таврійської міської ради

  Понеділок-Четвер: з 8:00 до 17:00

   

  П’ятниця: з 8:00 до 15:45

   

  Обідня перерва з 12:00 до 12:45 год.

  3.

  Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти, веб-сайт

  тел. (05549) 7-33-81

  тел. (05549) 7-34-45

   

  Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Офіційний сайт міста Таврійськ: http://tavriysk.org.ua

  Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги

  4.

  Закони України

  Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

   

  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

   

  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»

   

  Закон України «Про адміністративні послуги»

  5.

  Акти Кабінету Міністрів України

  Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207

  «Про затвердження правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»

   

  6.

  Акти місцевих

  органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

  Відсутні

  Умови отримання адміністративної  послуги

  7.

  Підстава для

  одержання адміністративної послуги

  Заява фізичної особи/законного представника/представника на підставі довіреності, посвідченої  в установленому законом порядку, за встановленою формою.

  8.

   

  Вичерпний перелік документів необхідних для отримання адміністративної послуги

   

   

   

  Реєстрація місця проживання

   

  Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає:

  1.          Заяву за формами, наведеними відповідно у додатках 6, 7 або 8 до Правил реєстрації місця проживання;

  2.          Документ до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні);

  3.          Свідоцтво про народження (для осіб, що не досягли 16-річного віку)

  4.          Квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);

  5.          Документи, що підтверджують:

  право на проживання в житлі — ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів   реєстрація   особи   здійснюється    за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї на реєстрацію місця проживання (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників);

  право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи — довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи за формою. згідно з додатком 9, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або закладах);

  проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, — довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби);

  6.          Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

  7.          Заяву про зняття особи з реєстрації місця проживання за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання (у разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

  У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

  документ, що посвідчує особу представника; документ,    що       підтверджує повноваження особи, як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами).

  Реєстрація місця проживання особи  за

  заявою  законного  представника  здійснюється  за згодою інших законних представників.

  У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

   

  Зняття з реєстрації місця проживання

   

  Для зняття з реєстрації місця проживання особа або її представник подає заяву за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання.

  У визначених законодавством випадках, зняття з реєстрації місця проживання здійснюється на підставі:

  рішення суду, яке набрало законної сили,  про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

  свідоцтва про смерть;

  повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;

  інших документів, які свідчать про припинення:

  підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства (інформація територіального органу ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове

  проживання чи скасування дозволу на  імміграцію та посвідки на постійне проживання в Україні);

          підстав  для  проживання  бездомної  особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту (письмове повідомлення соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту);

        підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів).

        Зняття з реєстрації місця проживання у зв’язку з припиненням підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту та припиненням підстав на право користування житловим приміщенням здійснюється за клопотанням уповноваженої  особи закладу/установи або за заявою власника/наймача житла або їх представників.

         Зняття з реєстрації місця проживання дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки і піклування.

   

        Разом із заявою особа подає:

  1.      документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження;

  2.      квитанцію про сплату адміністративного збору;

  3.      військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

  У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково  подаються: документ, що посвідчує особу представника; особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини — батьками (усиновлювачами).

         Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

         У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років,  разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у  присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

  9.

  Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

  Заявник      для    одержання адміністративної послуги звертається до відділу реєстрації виконавчого комітету Таврійської міської ради.

  10.

  Платність надання адміністративної послуги

  Адміністративна послуга є платною.

  10.1

  Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

   

  Закон України «Про свободу пересування  та вільний вибір місця проживання в Україні»;

   

  Закон України «Про надання адміністративних послуг».

  10.2

  Розмір та порядок

  внесення плати за адміністративну послугу

           За      реєстрацію,     зняття     з    реєстрації  місця проживання сплачується адміністративний збір:

  у разі звернення особи протягом встановленого Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» строку - у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати;

  у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку - у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати.

  У разі реєстрації місця проживання одночасно    із    зняттям    з    попереднього  місця проживання    адміністративний    збір   стягується лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання

  10.3

  Розрахунковий рахунок для внесення плати за послугу

  р/р 33213879021014

  МФО 899998

  ЄДРПОУ 38053504

  Одерж. платежу: Місцевий бюджет м. Таврійськ Херсонської області

  Код виду платежу: 22012500

  Призначення платежу: адміністративний збір за реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування

  11.

  Строк надання

  адміністративної послуги

  У день безпосереднього звернення особи чи в день подання особою або її представником документів.

  12.

  Перелік підстав

  відмови у наданні адміністративної послуги

  1.            Особа не подала документів або інформації,                   необхідних      реєстрації/зняття    з реєстрації місця проживання;

  2.   Подані документи є недійсними або у них міститься недостовірна інформація;

  3.             Для реєстрації/зняття з реєстрації звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку.

          Рішення про відмову в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання підстав відмови. Зазначена заява повертається особі або її представнику.

  13.

  Результат надання адміністративної послуги

  Внесення відомостей про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання до паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист (далі — документ, до якого вносяться відомості про місце проживання), а відомості про реєстрацію місця перебування — до довідки про звернення за захистом в Україні (шляхом проставлення в них відповідного штампа реєстрації місця проживання/перебування особи за формою згідно з додатком 1 до Правил реєстрації місця проживання).

  Відомості про реєстрацію/зняття з  реєстрації місця проживання вносяться до паспорта громадянина України: у вигляді книжечки (зразка 1993 року) — шляхом проставлення в ньому штампа реєстрації місця проживання  особи за формою згідно з додатком 1, або штампа зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно з додатком 2; у формі картки (зразка 2015 року) — шляхом внесення інформації до безконтактного електронного носія, який імплантовано у такий паспорт, у разі наявності робочих      станцій та підключення органу реєстрації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі Реєстр).

        У разі непідключення органу реєстрації до Реєстру особі видається довідка про реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання, а внесення інформації до безконтактного електронного носія здійснюється територіальним підрозділом ДМС на підставі такої довідки.

  14.

  Способи отримання відповіді (результату)

  Звернення до відділу реєстрації виконавчого комітету Таврійської міської ради.

  15.

  Примітка

  У    разі    проживання     особи    без реєстрації місця проживання, до неї застосовуються заходи адміністративного впливу відповідно до статті 197 КУпАП (санкція – попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

  Розгляд справ про адміністративні правопорушення і накладення адміністративних стягнень покладено на виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад.

   

  © 2021 Таврійська міська рада
  Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл.,
  м.Таврійськ , вул. І.Франка, 29
  Робочий телефон: (05549) 7-33-81
  Факс: (05549) 7-42-14
  E-mail: tavrivikonkom@i.ua