Роз'яснення щодо проведення перевірок Фондом соціального страхування під час карантину

  Здійснення контролю за дотриманням порядку використання страхувальниками страхових коштів Фонду соціального страхування України – одне з завдань та функцій Новокаховського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області.

  Карантин не впливає на планові чи позапланові перевірки Фонду, тому, що Фонд не входить до переліку державних органів нагляду (контролюючих органів), на які поширюється Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 №877-V. Відтак Фонд має і надалі право перевіряти як планово, так і позапланово, незважаючи на карантин.

  Порядок проведення перевірок страхувальників щодо правильності використання ними страхових коштів Фонду регулюється постановою Правління Фонду соціального страхування України від 02.10.2020 №23 «Про затвердження Порядку перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів Фонду соціального страхування України та застосування фінансових санкцій за порушення встановленого порядку їх використання» (далі – Порядок №23).

  Порядком №23 визначено підстави, умови та процедуру проведення перевірок у разі надання страхувальниками (роботодавцями) застрахованим особам:

  • допомоги: по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною); по вагітності та пологах; на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);
  • виплат потерпілим на виробництві: допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; виплат в разі тимчасового переведення потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу; відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг.

  За нормами Порядку №23 чітко визначені види перевірок. Відповідно до п.2.4 Порядку №23 посадові особи Фонду мають право проводити камеральні та документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) перевірки. 

  Під час перевірок страхувальників перевіряється:

  • достовірність відомостей, поданих страхувальниками для отримання страхових коштів Фонду;
  • дотримання порядку використання страхувальниками виділених йому страхових коштів Фонду.

  Згідно п.2.7 Порядку №23 встановлені чіткі підстави для документальних планових перевірок страхувальників, а саме: до плану-графіка перевірок відбираються страхувальники, в яких наявна хоча б одна з таких підстав:

  1. зростання кількості оплачених листків непрацездатності та/або днів тимчасової непрацездатності (вагітності та пологів), та/або сум матеріального забезпечення на зазначені цілі у звітному періоді в порівнянні з аналогічним періодом минулого року;
  2. здійснення виплат матеріального забезпечення застрахованій особі в межах, наближених до максимальних розмірів у розрахунку на один день;
  3. наявність витрат страхових коштів Фонду за відсутності сплати страхувальником єдиного внеску.

  Страхувальники, в яких наявні декілька підстав для проведення перевірок, включаються до плану-графіка проведення документальних планових перевірок на наступний квартал в першу чергу.

  Документальна планова перевірка одного й того самого страхувальника проводиться не частіше ніж один раз на рік. Планові перевірки страхувальників, в яких відсутні підстави для включення до плану-графіка проведення документальних планових перевірок, здійснюються не частіше ніж один раз на три роки.

  Згідно п.2.9 Порядку №23 діє перелік критеріїв, які збільшують ймовірність потрапляння страхувальника у позапланову перевірку. Позапланові перевірки проводяться без попереднього повідомлення страхувальника за наявності хоча б  однієї з таких підстав:

  1. при закритті ФОП, ліквідації підприємства, реорганізації, а також за власним бажанням страхувальника;
  2. видатки ФСС зросли на 10%, а фонд заробітної плати не зріс;
  3. неправомірне використання коштів ФСС, якщо було встановлено;
  4. скарга застрахованої особи – працівника і т. д.;
  5. наявність системних порушень, які були встановлені під час 2-х попередніх документальних перевірок;
  6. надання заперечення на акт перевірки, якщо треба з’ясувати додаткові обставини.

  Новокаховського відділення управління виконавчої дирекції звертає увагу! Відповідно до п.2.19 Порядку №23 Фонд тепер вправі зупиняти виплати в разі відмови або перешкоджання з боку страхувальника у проведенні перевірки, виявлення фактів подання ним до Фонду недостовірних відомостей або порушення порядку використання страхувальником страхових коштів Фонду.

  Також нагадує, що перешкоджання (відмова, недопущення) з боку страхувальника у проведенні посадовими особами Фонду документальної перевірки є підставою для притягнення посадових осіб страхувальника до адміністративної відповідальності згідно зі ст. 188-23 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

   

  © 2021 Таврійська міська рада
  Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл.,
  м.Таврійськ , вул. І.Франка, 29
  Робочий телефон: (05549) 7-33-81
  Факс: (05549) 7-42-14
  E-mail: tavrivikonkom@i.ua