Щодо роботи комісії (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності підприємств, установ, організацій

  В своїй роботі Новокаховське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Херсонській області (далі – Новокаховське відділення Фонду) керується Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 №1105-XIV.

  Одним із основних завдань Новокаховського відділення Фонду є надання матеріального забезпечення застрахованим особам, яке включає в себе допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу по вагітності та пологах, а також допомогу на поховання.

  Застрахованою вважається особа, яка відповідно до законодавства підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачується чи сплачувався у встановленому законом порядку єдиний соціальний внесок.

  Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Порядок і умови видачі, продовження та обліку листків непрацездатності, здійснення контролю за правильністю їх видачі встановлюються наказом Міністерства охорони здоров’я від 13.11.2001 №455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян».

  Постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 №13 затверджено Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (далі – Положення №13). Прийняття цієї постанови пов’язане із реалізацією виконання вимог частини 3 статті 30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 №1105-XIV.

  Відповідно до Положення №13 рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам приймається комісією (уповноваженим) із страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (далі – комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства), що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, що використовує найману працю незалежно від форм власності і господарювання.

  До складу комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та представники застрахованих осіб (профспілкова організація підприємства, а за її відсутності – інший уповноважений орган, який представляє інтереси застрахованих осіб).

  Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення застрахованим особам, здійснює контроль за своєчасним направленням до Новокаховського відділення Фонду заяв-розрахунків про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення, веде облік осіб, які часто та довго хворіють (особи, які за останні 12 місяців були непрацездатними з приводу одного захворювання не менше трьох випадків із загальною кількістю днів непрацездатності 30-40 днів або з приводу різних захворювань не менше чотирьох випадків за останні 12 місяців із загальною кількістю днів непрацездатності 40-50 днів), а також осіб, які отримали листки непрацездатності у зв'язку із невиробничими травмами, аналізує, інформує та вносить пропозиції з питань зниження рівня захворюваності роботодавцю та представнику застрахованих осіб.

  Також комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства приймає рішення про відмову в призначенні матеріального забезпечення застрахованим особам, про припинення його виплати (повністю або частково), розглядає підставу і правильність видачі та заповнення листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення застрахованим особам.

  Основною формою роботи комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого нею плану, але не рідше двох разів на місяць. Рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування приймається колегіально та оформлюється відповідним протоколом, тому прийняте рішення повинно бути обґрунтованим.

  Якщо у комісії (уповноваженого) із соціального страхування є сумніви щодо правильності заповнення листка непрацездатності або обґрунтованості його видачі та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення застрахованим особам, комісія (уповноважений) із соціального страхування має можливість звернутися до Новокаховського відділення Фонду за консультацією.

  Лише тісна співпраця комісій (уповноважених) із соціального страхування підприємств, установ, організацій з працівниками Новокаховського відділення Фонду забезпечує недопущення неправомірних витрат коштів страхувальника та Фонду.

   

   

  © 2021 Таврійська міська рада
  Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл.,
  м.Таврійськ , вул. І.Франка, 29
  Робочий телефон: (05549) 7-33-81
  Факс: (05549) 7-42-14
  E-mail: tavrivikonkom@i.ua