Реабілітаційне лікування застрахованих осіб після перенесених захворювань і травм за рахунок коштів Фонду соціального страхування України

  Відповідно до статті 29 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 №1105-ХІV для забезпечення відновлення здоров’я застрахована особа має право на лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (далі – Фонд).

  Механізм забезпечення застрахованих осіб соціальними послугами з лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм визначений Порядком відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затвердженим постановою правління Фонду від 13.07.2017 №39 (далі – Порядок №39).

  З урахуванням норм Порядку №39 застрахована особа направляється до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за її вибором відповідно до медичних показань визначеного профілю медичної реабілітації, за рекомендацією лікуючого лікаря та за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії (далі – ЛКК) закладу охорони здоров’я, де перебуває зазначена особа на лікуванні.

  Термін лікування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу визначається лікуючим лікарем та ЛКК, який є необхідним для відновлення здоров'я та працездатності застрахованої особи відповідно до профілю лікування та особливостей перебігу хвороби, але не більше 24 днів.

  Відповідно до Порядку №39, з моменту надання висновку ЛКК, заклад охорони здоров’я протягом доби інформує відділення Фонду про потребу застрахованої особи (з урахуванням медичних показань та протипоказань) у подальшому лікуванні в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу із зазначенням профілю медичної реабілітації.

  Представник відділення Фонду прибуває в заклад охорони здоров’я, де перебуває застрахована особа на стаціонарному лікуванні, для надання роз’яснень про порядок забезпечення реабілітаційним лікуванням застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду, та разом із хворим оформлює відповідну Заяву про забезпечення реабілітаційним лікуванням. Застрахованій особі надається Перелік санаторно-курортних закладів у розрізі профілів медичної реабілітації, які відповідають кваліфікаційним вимогам для надання послуг з реабілітаційного лікування за профілем його хвороби, та пропонується вибрати відповідний санаторій.

  Відділення Фонду узгоджує із санаторієм можливість прийому хворого на реабілітаційне лікування та дату заїзду до санаторно-курортного закладу. Після цього, між застрахованою особою, відділенням Фонду та санаторно-курортним закладом, укладається тристоронній Договір про відшкодування Фондом санаторно-курортному закладу витрат за надані послуги із реабілітаційного лікування за вибором застрахованої особи.

  Слід зауважити, застрахованій особі надається допомога по тимчасовій непрацездатності за весь час перебування у реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу.

  Медична реабілітація (відновне лікування) – вид медичної допомоги, що охоплює систему лікувальних заходів, спрямованих на відновлення порушених чи втрачених функцій організму, виявлення та активізацію його компенсаторних можливостей, профілактику ускладнень та рецидивів захворювання. Застосування медичної реабілітації в умовах санаторно-курортних закладів допомагає як найшвидше відновити здоров’я та працездатність людини, зменшити показник первинної інвалідності, підвищити рівень життєдіяльності, а також скоротити терміни тимчасової непрацездатності.

   

   

   

  © 2021 Таврійська міська рада
  Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл.,
  м.Таврійськ , вул. І.Франка, 29
  Робочий телефон: (05549) 7-33-81
  Факс: (05549) 7-42-14
  E-mail: tavrivikonkom@i.ua