Безпека праці під час проведення весняно-польових робіт в сільському господарстві

  Із початком проведення весняно-польових робіт в агропромисловому комплексі значно зростають обсяги та інтенсивність виконання відповідних технологічних операцій, пов’язаних із посівною компанією. Зокрема, зростає кількість осіб, що беруть участь у виробничому процесі, збільшується кількість задіяної техніки та тривалість сільськогосподарських робіт протягом доби тощо.

  Умови праці у сільськогосподарському виробництві мають свої особливості. В основному польові роботи виконуються на значній відстані від виробничої бази. Через це понижується контроль за безпекою працюючих зі сторони роботодавця. У цих умовах підвищується особиста відповідальність особи, відповідальної за безпечне проведення робіт та механізаторів, безпосередніх виконавців робіт з підвищеною небезпекою.

  Працівникам доводиться проводити цілий комплекс робіт із застосуванням мінеральних добрив, гербіцидів, протруювачів, які використовуються при підживленні посівів, протравленні та перевезенні насіннєвого матеріалу, сівбі, а це роботи з застосуванням отрутохімікатів, які відносяться до робіт з підвищеною небезпекою. Під час безпосереднього проведення весняно-польових робіт на підприємствах сфери агропромислового комплексу має належним чином експлуатуватися техніка. Це збільшує ризик виробничого травматизму, особливо при недотриманні правил охорони праці й внаслідок неналежної організації робіт.

  З метою попередження виникнення нещасних випадків у агропромисловому виробництві під час проведення весняно-польових робіт Новокаховське відділення Фонду соціального страхування України рекомендує роботодавцям, керівникам сільськогосподарських підприємств, головам фермерських господарств, інженерам з охорони праці посилити профілактичну роботу із запобігання виробничому травматизму, організувати роботу згідно з Правилами з охорони праці в сільськогосподарському виробництві, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 29.08.2018 №1240 та дотримуватись законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме, варто звернути увагу на організаційні та виробничо-технічні моменти, зокрема:

  • Розробити організаційно-технічні заходи щодо забезпечення безпеки праці на період підготовки і проведення весняно-польових робіт;
  • Забезпечити безумовне дотримання вимог Правил з охорони праці;
  • Перед початком весняно-польових робіт проводити з працівниками інструктажі з охорони праці по професіях і усіх видах виконуваних ними робіт. Не допускати до роботи працівників, що не пройшли медогляд, навчання і перевірку знань з питань охорони праці;
  • Провести комісійне приймання підготовленої для проведення весняно-польових робіт техніки, у тому числі на її відповідність вимогам безпеки праці. Не допускати до експлуатації трактори, сільськогосподарські машини і агрегати, що не відповідають вимогам безпеки, не пройшли відповідні технічні огляди;
  • До початку роботи перевіряти на герметичність з’єднань усі машини та механізми;
  • Сівалки та садильні машини повинні бути обладнані підніжками, перилами із сторони спини сівача, захисними огорожами на зубчатих та ланцюгових передачах, пристосуваннями для очистки робочих органів і вирівнювання насіння та міндобрив в насіннєвому та туковисіваючому ящиках;
  • Працюючих у польових умовах механізаторів необхідно забезпечити аптечками, питною водою, гарячим харчуванням;
  • Заміну, очищення та регулювання робочих органів навісних машин та знарядь, які знаходяться в піднятому стані, слід проводити після вжиття заходів, що запобігають їх самовільному опусканню;
  • Скласти маршрути пересування техніки з однієї ділянки виробництва на іншу. Виключити випадки використання тракторів і автомобілів не за призначенням, встановити контроль за їх пересуванням до місць виконання робіт;
  • Проводити перед рейсові медичні огляди водіїв і механізаторів, технічні огляди транспортних засобів. Організувати зберігання транспортних засобів в спеціально відведених місцях;
  • Обладнати спеціальні місця для короткочасного відпочинку та прийому їжі тих, які працюють в полі;
  • Перевезення працівників до місця роботи і назад проводити тільки на спеціально обладнаних автомобілях;
  • Завантаження агрегатів мінеральними добривами робити при вимкненому двигуні;
  • Забезпечити завантаження мінеральних добрив в машини і агрегати механізованим способом при масі однієї упаковки добрив більше 10 кг;
  • Роботи по приготуванню, розведенню і змішуванню рідких мінеральних добрив робити з використанням спеціальної апаратури і засобів індивідуального захисту;
  • Усі місця роботи з пестицидами і мінеральними добривами забезпечити медичними аптечками;
  • Прийняти заходи щодо забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям і іншими засобами індивідуального захисту, справним інструментом і інвентарем. Усувати від роботи працівників, що не використовують виданих засобів індивідуального захисту при виконанні робіт з підвищеною небезпекою;
  • Виключити випадки допуску до виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами осіб молодше 18 років, а також працівників, що мають медичні протипоказання, вагітних і годуючих грудьми жінок;
  • Виключити випадки застосування праці жінок при транспортуванні, навантаженні і розвантаженні пестицидів;
  • Забезпечити контроль за дотриманням працівниками вимог інструкцій з охорони праці, безпечних прийомів і методів робіт, трудової і виробничої дисципліни;
  • Припиняти роботи у випадках виникнення загрози життя і здоров’ю працівників. Не допускати до роботи (усувати від роботи) працівників, що з’явилися на роботі в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння

  Вимоги Правил з охорони праці в сільськогосподарському виробництві є обов'язковими для виконання роботодавцями та працівниками під час виробництва сільськогосподарської продукції. Вище перелічені заходи не вимагають від керівників сільгосппідприємств значних фінансових, трудових та матеріальних витрат, в той же час сприятимуть збереженню життя і здоров’я працюючих, зменшенню матеріальних та моральних збитків.

  Шановні роботодавці!!! Аби весняно-польові роботи обійшлися без травматизму, здійснюйте профілактичні заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам на виробництві та профзахворюванням, дбайте про безпеку своїх працівників під час виконання трудових обов'язків - це збереже здоров’я і життя ваших працівників та дозволить уникнути трагедій!

   

   

  © 2021 Таврійська міська рада
  Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл.,
  м.Таврійськ , вул. І.Франка, 29
  Робочий телефон: (05549) 7-33-81
  Факс: (05549) 7-42-14
  E-mail: tavrivikonkom@i.ua