Каховська гідрогеолого-меліоративна експедиція відмітила 55-річний ювілей

  В першу неділю квітня традиційно святкується День геолога — професійне свято геологів, гідрогеологів, інженерів-геологів, геофізиків, геохіміків.

  Напередодні, в п'ятницю, 5 квітня, святковий захід пройшов на Таврійському підприємстві Каховська гідрогеолого-меліоративна експедиція, де колектив разом з професійним святом відзначав 55-річний ювілей з дня створення підприємства.

  Привітати геологів прийшли міський голова Таврійська Микола Різак та міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко. Вітаючи колектив із знаменною датою і відзначаючи їх вагомий внесок в економіку області та в дослідження екосистеми Херсонщини, Микола Іванович вручив керівнику Каховської гідрогеолого-меліоративної експедиції Юрію Нагорному грамоту та премію міського голови. В свою чергу Володимир Іванович подарував колективу два великих торти.  

  Більше півстоліття тому, коли розвиток на Україні гідротехнічної меліорації почав потребувати в систематичному контролі за змінами гідрогеолого-меліоративного і екологічного стану на зрошувальних та осушених землях,в системі Держводгоспу України була організована спеціалізована гідрогеолого-меліоративна служба у cкладі експедицій і партій. При цьому у Херсонській області згідно з постановою Ради Міністрів УРСР №156 від 8 лютого 1964 року була створена Каховська гідрогеолого-меліоративна експедиція (КГГМЕ), яка на початковому етапі своєї діяльності проводила спостереження в Херсонській, Запорізькій, Одеській областях та в Криму.

  По мірі розвитку зрошення на півдні України в кожній з перерахованих областей були сформовані самостійні гідрогеолого-меліоративні експедиції. А КГГМЕ продовжувала працювали на просторах Херсонщини.

  Її спеціалісти моніторили зрошуванні угіддя, виконували лабораторні дослідження в польових умовах, стежили за якістю поверхневих вод басейну Дніпра в межах нашої області.

  Як і 55 років тому підприємство продовжує вести спостереження за мелиоративним станом земель Херсонщини і гідрогеологічною обстановкою в сільських населених пунктах на загальній площі біля 0,8 млн. га.

  На цій території експедиція досліджує більше 426 тис. га зрошувальних земель, з яких 15,9 тис. га - це рисові сівозміни, 92,5 тис. га землі з дренажними системами, в тому числі в 106 населених пунктах, які захищаються за допомогою вертикального і горизонтального дренажу. Під пильним наглядом КГГМЕ знаходиться біля 485 тис. га прилеглих земель та 206 незахищених дренажем населених пунктів в зоні зрошувальних систем, які при несприятливих умовах можуть підтоплюватися грунтовими водами або затоплюватися поверхневими водами під час паводків. 

   Двома польовими партіями – Гідрогеолого-меліоративною та Комплексною ведеться:

  - оцінка меліоративного стану зрошуваних земель і виявлення причин та тенденцій його змін;

  - оцінка ефективності меліоративних заходів;

  - оцінка якості поливних вод;

  - виконання опробування та хімічних аналізів поверхневих вод басейну р.Дніпро;

  - оцінка впливу меліорації на якість та родючість ґрунтів;

  - ведення обліку та оцінка меліоративного стану зрошуваних земель та технічного стану меліоративних систем;

  - визначення впливу меліорації на підтоплення прилеглих територій і сільських населених пунктів;

  - розробка пропозицій з покращення меліоративного стану і ліквідації підтоплення та затоплення сільгоспугідь та сільських населених пунктів.

  Для цього систематично виконується наступний комплекс основних польових, лабораторних та камеральних робіт:

  1. Гідрогеолого-меліоративне обстеження зрошуваних та прилеглих до них земель і гідрогеологічних умов в населених пунктах.

  2. Спостереження за рівневим та гідрохімічним режимом підземних вод по 3441 спостережній свердловині (45,0 тис. замірів рівнів підземних вод і біля 80 проб ґрунтових вод на хімічний аналіз щорічно).

  3. Сольова зйомка зрошуваних земель масштабу 1:50000 1:25000 - у середньому біля 73 тис.га щорічно.

  4. Оцінка іригаційної якості зрошувальних вод - біля 160 проб з 84 джерел щорічно.

  5. Виконання хімічних аналізів проб підземних, іригаційних та скидних вод, а також проб ґрунтів, які відбираються при сольовій зйомці та на сольових стаціонарах.

  Загальний обсяг лабораторних робіт в рамках еколого-меліоративного моніторингу – 15,6 тис. умовних аналізів, а по програмі моніторингу поверхневих вод басейну Дніпра в межах Херсонської області відбирається більше 250 проб води і виконується біля 4,4 тис. лабораторних вимірювань.

  Лабораторні роботи в експедиції виконуються в лабораторії моніторингу вод та ґрунтів, що акредитована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду.

  Там виконуються показники фізико-хімічного складу зрошувальних, підземних та зворотних (дренажних та стічних) вод і показники хімічного складу та фізичних властивостей ґрунтів, які відбираються на сольовій зйомці та при виконанні робіт на замовлення фізичних та юридичних осіб.

  Так  виконуються наступні показники: водневий показник рН; амоній-іони; нітрат-іони; нітрит-іони; фосфат-іони; сульфат-іони; хлорид-іони; гідрокарбонат-іони; жорсткість; кальцій; магній; натрій; калій; залізо; марганець, мідь, хром VI-валентний, алюміній, завислі речовини; сухий залишок; хімічне споживання кисню (ХСК); біохімічне споживання кисню (БСК), аніонні ПАР, нафтопродукти, прозорість, кольоровість.

  По ґрунтах - водневий показник водної витяжки; щільний залишок; карбонат-іони; хлорид-іони; сульфат-іони; кальцій; магній; натрій, калій; кальцій обмінний; магній обмінний; натрій-обмінний; нітрит-іони; гумус (органічна речовина); рухомі сполуки фосфору; рухомі сполуки калію; вологість; вологість гігроскопічна максимальна; границя і розкочування; границя текучості; щільність ґрунту; щільність часток ґрунту; щільність сухого ґрунту; гранулометричний склад; мікроагрегатний склад; опір зрізу (кут внутрішнього тертя).

  Лабораторія оснащена необхіднім устаткуванням, до складу основного входять спектроколориметр “Спекол-11”, фотометр полум’яний ПАЖ-3, іономіри, фотоелектроколориметр КФК-3, ваги лабораторні та інше.

   

   

   

  © 2021 Таврійська міська рада
  Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл.,
  м.Таврійськ , вул. І.Франка, 29
  Робочий телефон: (05549) 7-33-81
  Факс: (05549) 7-42-14
  E-mail: tavrivikonkom@i.ua