Виконавчий комітет Таврійської міської ради оголошує конкурс з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Таврійської територіальної громади

   

  Конкурсна документація

  1) Організатор конкурсу – «Таврійська міська рада», м. Таврійськ, вул. І.Франко 29;

  2) підстава для проведення конкурсу розпорядження міського голови №47-р від 05.03.2021 року

  3) Конкурс проводиться у Виконавчому комітеті Таврійської міської ради, кб. № 5, о 14 – 00; прізвище та посада та номер телефона особи, в якої можна ознайомитись з умовами – П.Мерзлякова, спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою, транспорту та громадського порядку, номер телефону, 7-33-40;

  4) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

  наявність матеріально-технічної бази;

  вартість надання послуг;

  досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

  наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації;

  5) обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критеріями, що визначаються відповідно до частини третьої статті 25 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” ( 2189-19 );

  6) перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;

  7) характеристика території, де повинні надаватися послуги з поводження з побутовими відходами: розміри та межі певної території та перелік розміщених у зазначених межах об’єктівутворення побутових відходів, середня відстань до об’єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження.

  Межі території, де планується надавати послуги з поводження з побутовими відходами – м. Таврійськ, с. Плодове, Кам`янський, Новокамянський старостинські округи;

  8) характеристика об'єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

  багатоквартирні житлові будинки:

  - загальна кількість будинків, у тому числі будинки з п'ятьма і більше поверхами кількість мешканців таких будинків;

  - місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

  - кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах;

  - відомості про власників або наймачів, користувачів, у тому числі орендарів джерел утворення побутових відходів;

  - наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;

  одноквартирні житлові будинки:

  - загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;

  - місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

  - кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах;

  - наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;

  підприємства, установи та організації:

  - загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання), місцезнаходження, кількість, об'єм, місцезнаходження та належність контейнерів;

  - площа зелених насаджень на території підприємства, установи та організації (у разі їх наявності);

  9) характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів поводження з побутовими відходами (об’єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, об’єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо) відповідно до правил благоустрою територій населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту.

  10) вимоги до конкурсних пропозицій:

  - Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та/або копії документів, передбачених Конкурсною документацією.

  -. У разі необхідності організатор конкурсу має право запросити від будь-якого учасника конкурсу повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій.

  - Кожен учасник конкурсу має право подати тільки одну конкурсну пропозицію.

  - На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника конкурсу та підпис уповноваженої особи (осіб). Усі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються прізвищем та ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію.

  -. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, несе учасник конкурсу.

  11) критерії оцінки конкурсних пропозицій:

  Показники учасників конкурсу оцінюються за такими критеріями:

  - вартість послуг - до 30 (тридцяти) балів;

  - кількість працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців) - до 20 (двадцяти) балів;

  - наявність позитивного досвіду роботи з надання послуг відповідно до вимог чинних стандартів, нормативів, норм та правил - до 20 (двадцяти) балів;

  - фінансова спроможність учасника конкурсу - до 10 (десяти) балів;

  - рівень забезпеченості обладнанням учасника конкурсу матеріально-технічним - до (десяти) 10 балів;

  - співбесіда - до (десяти) 10 балів;

  12) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

  - до 05.04.2021 року 14-00.

  - Конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою.

  -Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за 7 (семи) календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов’язаний надіслати йому протягом 3 (трьох) робочих днів письмову відповідь.

  - Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за 7 (семи) календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації. Про що повідомляє протягом 3 (трьох) робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

  - У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на 7 (семи) календарних днів.

  14) розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться у Виконавчому комітеті Таврійської міської ради к. №5, 05.04.2021 року о 14-00:

  Розкриття конверта з конкурсною документацією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи, у присутності та за згоди не менш ніж половини складу конкурсної комісії.

  - Під час розкриття конвертів із конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує про найменування та місце знаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

  - Під час розгляд у конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації, провести консультації з окремими учасниками.

   

  Заступник міського голови Олександр ПАВЛЮК

                                                                                                                                                                                           додаток 1

  до конкурсної документації

  Перелік

  документів, які вимагаються для підтвердження відповідності претендента кваліфікаційним та іншим вимогам конкурсної комісії

  Документи, які повинен надати Претендент:

  Заява на участь у конкурсі (містить інформацію про вартість надання послуг);

  Копія Статуту або іншого установчого документу;

  Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по

  обов’язковим платежам до бюджету за останній звітний період;

  Документи для підтвердження того, що учасник конкурсу у встановленому

  порядку не визнаний банкрутом чи проти нього не порушена справа про банкрутство;

  Документи для  підтвердження того, що учасник конкурсу має достатньо

  обладнання,  механізмів для надання даної послуги, (довідка про наявність механізмів, транспортних засобів з додатками копій реєстраційних документів ДАІ);

  6. Інформаційна довідка про наявність кваліфікованих працівників для надання даної послуги;

  7. Копія свідоцтва платника податків, завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника, копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (або платника єдиного податку)

  8. Документи що підтверджують виконання аналогічних робіт, надання відповідних послуг;

  9. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

  а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

  б) керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів) – для юридичних осіб;

  в) форма власності та юридичний статус, організаційно – правова форма (для юридичних осіб);

  10.  Копія виписки про державну реєстрацію та/або виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності)

  11. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

  12. Копія балансу і фінансового звіту на останню звітну дату – для юридичних осіб та звіту про фінансові результати господарської діяльності – для фізичних осіб.

  13. Звіт про фінансово-майновий стан підприємства (форма-2) – для резидентів

  Заявку підтверджують уповноважені посадові особи Претендента (у необхідних

  випадках – також головний бухгалтер) і завіряє печаткою Претендент.

  14. Реєстр всіх поданих документів.

  15. Наявність місць захоронення та/ або утилізації відходів ( паспорт полігону , або відповідний договір з власником  на захоронення, розміщення чи утилізацію відходів)

  *Примітки:

  а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені власною печаткою Претендента;

  б) у разі необхідності конкурсна комісія має право запросити від будь-якого Претендента підтвердження відповідності його кваліфікації вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або експертних установ, організацій;

  в) документи повинні бути прошиті та пронумеровані.

   

  Заступник міського голови Олександр ПАВЛЮК

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  © 2022 Таврійська міська рада
  Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл.,
  м.Таврійськ , вул. І.Франка, 29
  Робочий телефон: (05549) 7-33-81
  Факс: (05549) 7-42-14
  E-mail: tavrivikonkom@i.ua