Виконавчий комітет Таврійської міської ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади Генерального директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Таврійськ» Таврійської міської ради

  Виконавчий комітет 

  Таврійської міської ради

  оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

   

   Генеральний директор комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Таврійськ» Таврійської міської ради.

  Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення виконавчого комітету Таврійської міської ради від 11.03.2021 року №43 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я Таврійської міської ради», розпорядження міського голови від 12.03.2021 №50-р «Про проведення конкурсного відбору».

  Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Таврійськ» Таврійської міської ради.

  Скорочене найменування українською мовою: КНП ЦПМСД м.Таврійськ Таврійської міської ради.

  Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 74988, Херсонська область, м.Нова Каховка, м. Таврійськ, вул.Каховська, 30.

  Основні напрями його діяльності: код КВЕД 86.21 Загальна медична практика (основний), код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

  Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 12.03.2021 року.

  Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: по 09.04.2021 року, 15.45 год. включно.

  Адреса приймання документів для участі в конкурсі: 74989, м.Таврійськ, вул.Івана Франка, 29, каб. 8 (загальний відділ виконавчого комітету Таврійської міської ради).

  Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: тел. (05549) 7-32-04, е-mаіl: : tavrivikonkom@i.ua (тема: Конкурс керівників закладів охорони здоров’я м. Таврійськ).

   

  Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою у визначений в оголошенні строк такі документи:

  1)копія паспорта громадянина України;

  2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою ;

  3) резюме у довільній формі;

  4) автобіографія;

  5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

  6) згода на обробку персональних даних;

  7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

  8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів), термін дії - 30 к.д. з моменту видачі);

  9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

  10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду;

  11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;

  12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

   

  Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді!

   

  Вимоги до претендента:

  Вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

  Не менше 3-х років стажу за основою спеціальністю або одного року на керівних посадах.

  Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.

   

  Вимоги до конкурсної пропозиції:

  - конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

  - план реформування закладу протягом одного року;

  - заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

  - пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

  - пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

  За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

  - неподання ним необхідних документів;

  - його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

  -наявності у претендента не знятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

  - наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

   

  Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

  1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

  2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

  3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

  Умови оплати праці:

  Умови оплати праці визначаються контрактом відповідно до чинного законодавства України.

   

  Дата проведення конкурсу:

  12.04.2021 року о 10.00 год. - засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів.

   

  12.04.2021 року о 13.00 год. - засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та визначення переможця конкурсу.

   

  Місце проведення конкурсу та адреса: виконавчий комітет Таврійської міської ради, зала засідань, 2-й поверх.

  м.Таврійськ, вул. Івана Франка, 29, 74989.

   

  Протокол

  Структура закладу

  Основні напрями діяльності

  Статут

  Кошторисні призначення

   

   

  © 2022 Таврійська міська рада
  Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл.,
  м.Таврійськ , вул. І.Франка, 29
  Робочий телефон: (05549) 7-33-81
  Факс: (05549) 7-42-14
  E-mail: tavrivikonkom@i.ua