Про встановлення для батьків плати за перебування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти

  УКРАЇНА

  ТАВРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

  Херсонської області

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  Р І Ш Е Н Н Я

  від _____________2020р.№

  м. Таврійськ

   

  Про встановлення для батьків плати

  за перебування дітей у комунальних

  закладах дошкільної освіти

            

              Відповідно до статей 33, 35 Закону України  «Про  дошкільну  освіту», постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  26  серпня  2002  року №1243  «Про  невідкладні  питання  діяльності  дошкільних  та  інтернатних  навчальних  закладів», Порядку встановлення плати для батьків за перебування  дітей у державних і комунальних  дошкільних  та  інтернатних  навчальних  закладах,  затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від 21 листопада 2002 року №667, керуючись статтями 28, 32, 34 Закону України «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,  виконавчий  комітет  міської  ради

  ВИРІШИВ:

  1. Встановити з 1 січня 2021 року для батьків або осіб, які їх замінюють, плату за харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти Таврійської міської ради згідно з Додатком про розрахунок батьківської плати за перебування дитини в закладі дошкільної освіти на  місяць при середній вартості одного дітодня – 22,00 грн.:

  1.1. Встановити для батьків або осіб, які їх замінюють, плату за харчування дітей у комунальних  закладах дошкільної освіти Таврійської міської ради з 9, 10,5 та 12-годинним перебуванням – у розмірі 70% від вартості харчування на день (26,64 грн. – для дітей дошкільного віку та 17,84 грн. – для дітей переддошкільного віку).

  1. Встановити наступні пільги у справлянні плати за харчування:

  2.1. Звільнити батьків або осіб, які їх замінюють, від плати за харчування дітей із сімей, в яких батьки загинули, постраждали або беруть участь в АТО/ООС та забезпеченні її проведення, мають статус учасника АТО/ООС, дітей громадян України, які прибули та прибуватимуть на постійне проживання на територію Таврійської міської територіальної громади з Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей.

  2.2. Звільнити батьків або осіб, які їх замінюють, від плати за харчування дітей із сімей, в  яких  сукупний  дохід  на  кожного  члена сім’ї  за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який  щороку встановлюється Законом України «Про  Державний  бюджет України», а також батьків або осіб, які їх замінюють, із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та перебувають на обліку в службі у справах дітей Таврійської міської ради.

  2.3. Звільнити батьків або осіб, які їх замінюють, від плати за харчування дітей у випадках, передбачених законодавством України: діти з особливими освітніми потребами; ті, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку; які відвідують інклюзивні групи; діти-інваліди; діти-сироти і позбавлені батьківського піклування; які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях; діти працівників органів внутрішніх справ, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків; діти, хворі на целіакію типічної форми.

  2.4. Зменшити на 50% розмір плати за харчування дітей батькам або особам, які їх замінюють, у сім’ях, в яких троє та більше дітей.

  1. Справляти з батьків плату за харчування дітей лише за дні відвідування дітьми закладу дошкільної освіти, а дітям окремої категорії – з дня подачі повного пакету документів та заяви до них. За дні, в які дитина не відвідувала заклад (у випадку хвороби, карантину, санаторного лікування, відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, у літній оздоровчий період (75 днів), тощо), плата за харчування дітей не справляється.
  2. Плату за харчування дітей у закладах дошкільної освіти вносити до банківських установ щомісяця, не пізніше 10-го числа поточного місяця, за який вноситься плата.
  3. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Таврійської міської ради проводити оплату за харчування в межах планових призначень, з урахуванням коштів, виділених для дітей окремих категорій.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови А. Білого.

   

   

   

  Міський  голова                                                                       Микола РІЗАК                                                                                                       

   

                                                                         Додаток

                                                                         до рішення виконавчого комітету

                                                                         _____________   № _____

   

                     

  Розрахунок батьківської плати

  за перебування дитини в закладі дошкільної освіти на місяць

  при середній вартості одного дітодня 22,00 грн.

   

   

   

   

   

   

  Кількість дітей

  Вартість

  1 д/дня (грн.)

  Кошти

  на 1 день (грн.)

  Вартість харчування  1 дитини на місяць

  Батьківська плата

   на місяць 70% (грн.)

  Садок

  9 та 10,5 год.

  308

  26,64

  8205,12

  559,44

  391,61

  Садок

  9 та 10,5 год. (пільгові)

  51

  26,64

  1358,64

  -

  -

  Ясла

  9 та 10,5 год.

  69

  17,74

  1224,06

  374,64

  262,25

  Ясла

  9 та 10,5 год.

  (пільгові)

  9

  17,74

  159,66

  -

  -

  РАЗОМ

  437

   

  9614

   

   

  Середній розмір вартості харчування   

  (1 дітодень)

   

   

   

  22,0

   

   

   

                                               

  Керуюча справами виконкому                                   Наталя ЛЕВЧЕНКО

                                           

   

  © 2021 Таврійська міська рада
  Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл.,
  м.Таврійськ , вул. І.Франка, 29
  Робочий телефон: (05549) 7-33-81
  Факс: (05549) 7-42-14
  E-mail: tavrivikonkom@i.ua