Про затвердження Положення про плату за навчання в Мистецькій школі Таврійської міської ради

  УКРАЇНА

  ТАВРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

  Херсонської області

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  Р І Ш Е Н Н Я

  від _____________2020р.№

  м. Таврійськ

   

  Про затвердження Положення

  про плату за навчання в Мистецькій школі

  Таврійської міської ради

   

           Відповідно до пункту 6 статті 10, статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту», наказу Міністерства культури України від 11.08.2015  №588 «Про затвердження Типових навчальних планів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)», наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 №1004/1113/1556 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», у зв’язку зі створенням відділу освіти, культури, молоді та спорту Таврійської міської ради, відповідно до рішення Таврійської міської ради від 11.12.2020 №55 «Про створення комунального закладу «Мистецька школа Таврійської міської ради», керуючись  статтями 32, 34 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

  ВИРІШИВ:

  1. Затвердити Положення про плату за навчання в Мистецькій школі Таврійської міської ради (додається).
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови А.Білого.

   

   

  Міський голова                                                                              Микола РІЗАК

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Рішення  виконавчого комітету

  від ___________ №

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про плату за навчання в Мистецькій школі Таврійської міської ради

   

  1. Загальні положення

   

              1.1. Положення про плату за навчання в Мистецькій школі Таврійської міської ради – далі Положення, розроблено відповідно до пункту 6 статті 10, статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту», наказу Міністерства культури України від 11.08.2015 №588 «Про затвердження Типових навчальних планів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання)», наказу Міністерства культури України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 01.12.2015 №1004/1113/1556 «Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», відповідно до рішення Таврійської міської ради від 11.12.2020 №55 «Про створення комунального закладу «Мистецька школа Таврійської міської ради», статей 32, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

                                         

  1. Встановлення розміру плати

   

            2.1. Розмір плати за навчання у Мистецькій школі Таврійської міської ради визначається один раз на рік рішенням виконавчого комітету Таврійської міської ради.

   

  1. Порядок внесення плати за навчання

   

           3.1. Плата за навчання вноситься на розрахунковий рахунок відділу освіти, культури, молоді та спорту Таврійської міської ради.

           3.2. Плата за навчання вноситься протягом навчального року (9 місяців), до 10 числа кожного місяця за поточний місяць.

           3.3. Учні, батьки яких не внесли плату за навчання до 10 числа, до занять не допускаються, а при системному порушенні строку оплати  (більше двох місяців) підлягають виключенню зі школи.

           3.4. У разі захворювання учня плата за навчання за перший місяць хвороби вноситься повністю, понад один місяць в розмірі 50%, за умови надання медичної довідки.

  3.5. У випадку, якщо освітній процес здійснюється за дистанційною формою навчання, розмір плати за навчання у цей період складає 50% від розміру щомісячної плати.

  1. Пільгові категорії

   

  4.1. Безоплатно здобувають позашкільну освіту, в разі успішної здачі вступних та перехідних іспитів, наступні категорії дітей:

           - діти-інваліди;

           - діти із багатодітних сімей;

           - діти із малозабезпечених сімей;

            - діти-сироти;

           - діти позбавлені батьківського піклування;

           - діти учасників АТО/ООС на сході України;

           - діти учасників бойових дій;

           - діти – внутрішньо переміщені особи.

  4.2. З платою 50% від розміру щомісячної плати за навчання навчаються учні Мистецької школи, які мешкають на території Кам’янського старостинського та Чорнянського старостинського округів, на території яких відсутні філії закладу, в разі успішної здачі вступних та перехідних іспитів.

   

  1. Порядок надання пільг

   

           5.1. Для отримання пільг за навчання у Мистецькій школі необхідно подати до адміністрації закладу заяву на ім’я директора школи про надання пільг в залежності від категорії:

           - діти із багатодітних сімей – посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, а у разі його відсутності – довідка дитини з багатодітної сім’ї, копія свідоцтва про народження дитини, копії паспортів батьків;

           - діти-інваліди – посвідчення про інвалідність, копія свідоцтва про народження дитини;

           - діти-сироти – копії  документів, що підтверджують статус дитини-сироти, копія свідоцтва про народження дитини;

           - діти із малозабезпечених сімей – довідку з ВПСЗН, копія свідоцтва про народження дитини;

           - діти позбавлені батьківського піклування – копії документів, що  підтверджують статус дитини позбавленої батьківського піклування, копія свідоцтва про народження дитини;

           - діти учасників АТО/ООС на сході України – довідка про безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції або операції об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях одного із батьків, копія свідоцтва про народження дитини, копії паспортів батьків;

  - діти учасників бойових дій – посвідчення учасника бойових дій одного з батьків, копія свідоцтва про народження дитини, копії паспортів батьків;

           - діти – внутрішньо переміщені особи – довідку про реєстрацію внутрішньо переміщеної особи;

  - для мешканців Кам’янського та Чорнянського старостинських округів – довідка про місце проживання дитини.

           5.2. Пільга надається з моменту подання заяви та необхідних документів.

           Основні критерії (вимоги) за якими надаються пільги: обдарованість, старанність, відсутність зауважень та прогулів.

           5.3. Пільги за навчання не поширюються на групи, що працюють на засадах самоокупності.

          

  1. Використання доходів від отримання батьківської плати

   

  6.1. Отримані кошти від батьківської плати (окрім груп, що працюють на засадах самоокупності) спрямовуються на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням освітніх послуг: придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; оплату послуг (крім комунальних); видатки на відрядження працівників мистецької школи; видатки на навчання персоналу з питань охорони праці та пожежної безпеки; підвищення кваліфікації педагогічних працівників..

           6.2. Кошти одержані за навчання учнів груп, що працюють на засадах самоокупності спрямовувати на заробітну плату з нарахуваннями, оплату комунальних послуг, енергоносіїв та інші витрати закладу (придбання обладнання, проведення поточного та іншого ремонту, витрати на матеріально-технічне забезпечення школи тощо) дозволяється лише за відсутності заборгованості по захищеним статтям кошторису.

   

  Керуюча справами

  виконавчого комітету                                                        Наталя ЛЕВЧЕНКО

   

  © 2021 Таврійська міська рада
  Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл.,
  м.Таврійськ , вул. І.Франка, 29
  Робочий телефон: (05549) 7-33-81
  Факс: (05549) 7-42-14
  E-mail: tavrivikonkom@i.ua