Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Таврійської міської ради "Про встановлення місцевих податків і зборів на території Таврійської міської територіальної громади на 2022 рік"

  Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Таврійської міської ради

  «Про встановлення місцевих податків і зборів на території  Таврійської міської територіальної громади на 2022 рік»

   

       Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради підготовлено на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами (Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року №1151).

       Проект рішення Таврійської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Таврійської міської територіальної громади на 2022 рік» розроблений відповідно до Податкового кодексу України з метою поповнення бюджету територіальної громади (надалі ТГ) для виконання заходів Програми економічного, соціального та культурного розвитку  Таврійської міської територіальної громади.

  Регуляторний орган: Таврійська міська рада.

  Розробник: Фінансовий відділ Таврійської міської ради.

  Контакти: тел.(05549) 7-41-76.

   

  1. Проблема, яку передбачається вирішити.

  Відповідно статті 10 та пункту 12.3 статті 12  Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування приймати рішення про встановлення місцевих податків і зборів в межах своїх повноважень та в порядку, визначеному цим кодексом.

  Згідно п.12.3.3. ст. 12 Податкового кодексу України копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та зборів або про внесення змін до них надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів ( Новокаховської ДПІ ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі), але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

  Згідно п.12.3.4 ст. 12 Податкового кодексу України, рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Таврійської міської територіальної громади на 2022 рік»  повинно бути офіційно оприлюднене до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін. Відповідно до п.п.72.1.2.4 п.п.72.1.2 п.72.1 ст.72, постановою КМУ від 24.05. 2017 р. № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» визначено типові форми рішень про встановлення ставок та пільг.

  Проблема має вплив на суб’єкти господарювання, громаду, місцеву владу. Реформування країни не можливе без ефективного розвитку територіальних громад, який потребує відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевих бюджетів. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для всіх членів територіальної громади.

  Проектом передбачається створення умов для надходження до бюджету коштів від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, транспортного податку, єдиного податку та туристичного збору, забезпечення позитивного впливу на ринкове середовище та умови конкуренції на території Таврійської  міської територіальної громади.

  Питання залучення 2500,0 тис. грн. до бюджету ТГ від платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 9400,0 тис. грн. від плати за землю, 3477,3 тис. грн. єдиного податку від платників 1 та 2 групи  та 25,3 тис.грн. туристичного збору, пропонується вирішити шляхом ухвалення рішення міської ради з урахуванням вимог чинного законодавства та в межах повноважень, делегованих органам місцевого самоврядування.

  Отже, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання Податкового кодексу України, виконання програми соціально-економічного розвитку громади, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття Таврійською міською радою рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Таврійської міської територіальної громади на 2022 рік».

  Встановлення обґрунтованих ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, ставок земельного податку, ставок транспортного податку, ставок єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку та туристичного збору дозволить суттєво зміцнити ресурсну базу місцевого бюджету.

  Станом на 01.01.2021 року на території Таврійської міської ТГ обліковано 400 платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які є власниками житлової та нежитлової нерухомості, з них: 350 - фізична особа, 50 - юридичних осіб. Надходження від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у 2020 році склали – 1833,2 тис. грн., в тому числі фізичними особами – 304,7 тис. грн., 1528,5 тис. грн. - юридичними особами.

  Земельний податок за 2020 рік сплатили 2042 платника податку на загальну суму 9558,8 тис. грн., в т.ч.: 1987 фізичних осіб на суму 966,0 тис. грн., 55 – юридичних осіб на суму 8592,8 тис. грн.

  Також на обліку стоїть 460 платників єдиного податку з них: 120 платників 1 групи, 194 платника 2 групи та 146 платників 3 групи. Згідно законодавства проект рішення має вплив виключно для платників єдиного податку 1 та 2 групи.

  Єдиного податку за 2020 рік сплачено до бюджету ТГ – 9965,9 тис. грн. з них: 343,6 тис. грн. надійшло від юридичних осіб, 6072,0 тис. грн. – фізичних та 3550,3 тис. грн. надійшло від сплати єдиного податку сільськогосподарськими товаровиробниками, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

  Туристичний збір у 2020 році сплачували 2 платника податку на загальну суму 22,9 тис.грн.

  У разі не прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Таврійської міської територіальної громади на 2022 рік», податки будуть справлятися по ставкам, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування даних податків, що спричинить втрати дохідної частини бюджету, як наслідок, будуть профінансовані не в повному обсязі соціальні програми громади міста:

  -утримання закладів освіти та  культури (енергоносії, харчування, комунальні послуги, тощо) –  1500,0 тис. грн.;

   - благоустрій – 1200,0 тис. грн.;

  - інші заходи – 635,0 тис. грн.

   

  Аналіз втрат до місцевого бюджету

  тис. грн

  № з/п

  Назва показника

  У разі прийняття рішення про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків на 2022 рік

  У разі не прийняття рішення про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків на 2022 рік

  Відхилення, тис. грн.

  Ставка, %

  Очікуваний обсяг надходжень, тис. грн.

  Ставка, %

  (мінімальна)

  Очікуваний обсяг надходжень, тис. грн.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  Податок на нерухоме майно

   

  0,1-1,5

   

  2500,0

   

  0,0-1,5

   

  1600,0

   

  900,0

  2

  Плата за землю

  (ставка земельного податку)

  0,01-5,0

  9400,0

  0,01-12,0

  9100,0

  300,0

  3

  Єдиний податок

  10

  20

  357,3

  3120,0

  10

       16 - 20

  357,3

  1871,7

  0,0

  1248,3

  4

  Туристичний збір

  5% вїзний

  0,5% внутрішнійй

  25,3

  5% вїзний

  0,5% внутрішнійй

  25,3  

   

   

   

  Разом/втрати  до бюджету

   

  15402,6

   

  12954,3

  2448,3

   

  Примітка: враховуючи те, що транспортний податок встановлюється Податковим кодексом та не підлягає регулюванню органами місцевого самоврядування він буде справлятись виходячи з норм Кодексу у фіксованому розмірі - 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування. Обсяг надходжень до місцевого бюджету не зміниться, тому втрати до бюджету по даному податку не розраховувались.

  Разом з тим, у разі не прийняття рішення про встановлення транспортного податку міська рада порушить норми Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення цього податку.

   

  Кожен податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Згідно з бюджетним законодавством податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельний податок, транспортний податок, єдиний податок та туристичний збір є джерелами надходжень загального фонду бюджету, за рахунок якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг населенню громади в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту.

   

  Основні групи, на які проблема справляє вплив:

   

  Групи (підгрупи)

  Так

  Ні

  Громадяни

  Так

  -

  Органи місцевого самоврядування

  Так

  -

  Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

  Так

   

  Так

  -

   

  Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

  Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не можливе, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією міської ради.

  Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

  Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України, а саме, у разі, якщо міська рада у термін до 15 липня не прийняла та до 25 липня не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів.

  Отже, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органом місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання вимог Податкового кодексу України, забезпечення виконання заходів Програми економічного, соціального та культурного розвитку Таврійської міської територіальної громади, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Таврійської міської територіальної громади на 2022 рік».

   

  1. Цілі державного регулювання.

  Проєкт регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної у попередньому розділі АРВ, в цілому. Основними цілями його регулювання є:

  - врегулювання місцевих податків та зборів на території Таврійської міської ТГ відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Податкового кодексу України;

  - встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків, зокрема по податку на майно (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, транспортного податку), єдиному податку (фізичним особам 1, 2 груп) та туристичного збору відповідно до вимог Податкового кодексу України, які б враховували особливості території, інтереси громадян і суб’єктів господарювання та дозволили б збільшити наповнення дохідної частини міського бюджету  для виконання заходів Програми економічного, соціального та культурного   розвитку Таврійської міської територіальної громади;

  - забезпечення прозорості та відкритості надходження та використання коштів бюджету;

   - забезпечення максимальної прозорості та відкритості органів місцевого самоврядування та вдосконалення відносин між міською радою та суб’єктами господарювання, пов’язаними з оподаткуванням місцевими податками.

  Відповідно до п.12.3.5. ст.12 Податкового Кодексу України, у разі, якщо сільська, селищна, міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків, тому рішення має бути вчасно прийняте, опубліковане та подане до Новокаховської ДПІ ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі.

   

  1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлення цілей.

   

  1. Визначення альтернативних способів:

  Вид альтернативи

  Опис альтернативи

  1

  2

  Альтернатива 1

  Встановлення мінімальних ставок.

  Встановлення ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, від розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м. бази оподаткування.

  Плата за землю із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

  Встановлення ставок єдиного податку, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду.

  Альтернатива неприйнятна. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету коштів на прогнозному рівні 900,0 тис. грн. по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 300,000 тис. грн. по земельному податку та 1248,3 тис. грн. по єдиному податку (беремо до уваги лише платників 1 та 2 групи, по яких проектом встановлюються ставки), що обмежить фінансування першочергових видатків, які мають тенденцію до збільшення. Це повязано із зростанням заробітної плати працівників бюджетної сфери, підвищенням тарифів на енергоносії, ростом індексу споживчих цін. Негативний вплив буде завдано територіальній громаді, оскільки відсутність надходжень до бюджету ставить під загрозу фінансування соціально важливих міських програм, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоровя, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту, житлово-комунального та дорожнього господарства.

  Альтернатива 2

  Встановлення ставок податків згідно проекту рішення.

  Встановлення диференційованого розміру ставок податку залежно від типів об’єктів нерухомості   як запропоновано в проекті рішення.

  Встановлення диференційованого розміру ставок земельного податку відповідно до класифікації видів цільового призначення земель.

  Встановлення ставок єдиного податку для платників І групи – 10% та ІІ групи –     20%.

  Застосування альтернативи є найбільш прийнятним. Забезпечує досягнення цілей державного регулювання повною мірою. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних і юридичних осіб, установлюються з повним дотриманням вимог Кодексу диференційовано залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості. Встановлення диференційованого розміру ставок земельного податку відповідно до класифікації видів цільового призначення земель. Ставка єдиного податку для платників IІ групи, в порівнянні з 2021 роком зросла на 11,7 відсотків. В грошовому еквіваленті різниця між встановленням ставки на рівні 10 та 20 відсотків становить 1559,7 тис. грн. Ставки податків були обговорені та узгоджені консультаційно, на робочих нарадах та зустрічах, на спільному засіданні постійних депутатських комісій, членами яких також є платники податків.

  Альтернатива 3

  Встановлення максимальних ставок.

  Встановлення максимальної ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 1,5 % розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м. бази оподаткування.

  Встановлення максимальної ставки земельного податку 3% від нормативної грошової оцінки земель (для сільськогосподарських угідь та земель загального користування 1%)

  Альтернатива неприйнятна так як установлення максимальної ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних та/або юридичних осіб значно збільшить податкове навантаженння на платників податку. Вартість 1 кв.м. об’єкта оподаткування становитиме 125,19 грн. (розмір мінімальної заробітної плати на 01.01.2020 року – 4723,00 грн., на 01.01.2021 року – 6000,00 грн., прогноз на 2022 рік – 6700,00 грн.).

  Дана альтернатива призведе до загострення соціальної напруги серед мешканців громади, що є неприйнятним.

   

   

   

   

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

   

  Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування:

  Вид альтернативи

  Вигоди

  Витрати

  Альтернатива 1

  Встановлення мінімальних ставок

  Відсутні.

  Відсутні.

  Альтернатива 2

  Встановлення ставок податків згідно проекту рішення

   

  Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

  Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

  Дозволяє наповнювати місцевий бюджет (15402,6 тис. грн.).

  Витрати пов’язані з публікацією об’яви щодо громадського обговорення проекту та надання пропозицій.

  Альтернатива 3

  Встановлення максимальних ставок

  Забезпечить максимальне надходження до бюджету ТГ, що дасть змогу реалізувати більше проєктів, в тому числі соціальних.

  Витрати пов’язані з публікацією об’яви щодо громадського обговорення проекту та надання пропозицій.

   

  Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

  Вид альтернативи

  Вигоди

  Витрати

  Альтернатива 1

  Встановлення мінімальних ставок

  Відсутні.

  Витрати у частині сплати податків у сумі 12954,3 тис. грн.

  Альтернатива 2

  Встановлення ставок податків згідно проекту рішення

  Будуть виконані заходи передбачені Програмою економічного,   соціального та культурного розвитку Таврійської міської територіальної громади на 2022 рік.

   

  Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки та збори та обговорення проекту рішення. Сплата податків за запропонованими ставками.

  Альтернатива 3

  Встановлення максимальних ставок

  Буде надано більше послуг, збудовано та відремонтовано доріг, будуть надані більш якісні послуги щодо благоустрою громади.

  Платники не будуть мати змоги вчасно сплатити податки, що призведе до нарахування пені та застосування штрафних санкцій.

   

   

   

   

  Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання:

   

  Показник

  Великі

  Середні

  Малі

  Мікро

  Всього

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Кількість суб'єктів платників єдиного податку І-ІІ групи, одиниць

   

   

   20

  294

  314

  Питома вага групи в загальній кількості, %

   

   

  6,4

  93,6

  100

  Кількість суб'єктів платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, одиниць

  2

  10

  10

  28

  50

  Питома вага групи в загальній кількості, %

  4,0

  20,0

  20,0

  56,0

  100

  Кількість суб'єктів платників земельного податку, одиниць

  2

  10

  10

  33

  55

  Питома вага групи в загальній кількості, %

  3,6

  18,2

  18,2

  60,0

  100

  Всього

  4

  20

  40

  355

  419

  Питома вага групи в загальній кількості, %

  0,9

  4,8

  9,6

  84,7

  100

  * За даними Новокаховської ДПІ ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі станом на 01.01.2021 року.

   

  Вид альтернативи

  Вигоди

  Витрати

  1

  2

  3

  Альтернатива 1

  Встановлення мінімальних ставок

  Суб'єкти господарювання у 2022 році будуть сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плату за землю та єдиний податок на 2448,3 тис. грн. менше.

  Відсутні. 

  Альтернатива 2

  Встановлення ставок податків згідно проекту рішення

   

  Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

  Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проєкту рішення.

  Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

   

  Суб'єкти господарювання будуть сплачувати податки згідно рішення міської ради за запропонованими ставками, які становитимуть 15402,6 тис. грн.

  Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням про місцеві податки і збори.

  Альтернатива 3

  Встановлення максимальних ставок

  Відсутні.

  Суб'єкти господарювання будуть сплачувати максимальні ставки, що призведе до соціальної напруги та, можливо, до зменшення їх кількості.

  У зв’язку з наявністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, зроблено розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Додаток 1 до АРВ).

   

  Оцінка сумарних витрат, які будуть виникати у суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 1)

   

  Сумарні витрати за альтернативами

  Сума витрат, тис. гривень

  Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання  великого та середнього  підприємництва

  -

  Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого та середнього  підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання  середнього  підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

  9354,2

  Альтернатива 3. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого та середнього  підприємництва

  -

   

  1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

  Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

  4- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

  3- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

  2- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

  1-цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

   

  Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

  Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

  Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

  1

  2

  3

  Альтернатива 1

  Встановлення мінімальних ставок

  1

  Не вирішує проблеми. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету коштів на прогнозному рівні 900,0 тис. грн. по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 300,0 тис. грн. по земельному податку та 1248,3 тис. грн. по єдиному податку (беремо до уваги лише платників 1 та 2 групи, по яких проектом встановлюються ставки), що призведе до втрати громадянами соціальних виплат та пільг.

  Альтернатива 2

  Встановлення ставок податків згідно проекту рішення

   

  3

  Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, зокрема буде досягнуто баланс інтересів громади та платників податків.

  Альтернатива 3

  Встановлення максимальних ставок

  2

  Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме може призвести до занепаду малого бізнесу.

   

   

  Рейтинг результативності досягнення цілей.

   

  Рейтинг результативності

  Вигоди (підсумок)

  Витрати (підсумок)

  Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

  1

  2

  3

  4

  Альтернатива 2

  Встановлення ставок податків згідно проекту рішення

   

   

   

  Вирішує проблему.

  Сплата податків за обгрунтованими ставками.

  Надходження наповнення в повному обсязі місцевого бюджету, спрямування коштів на соціально-економічний розвиток громади. Встановлення пільг  для  окремих категорій населення.

  Громадяни та суб'єкти господарювання будуть сплачувати податки за ставками згідно рішення міської

  ради.

  Сумарні витрати становитимуть 15402,6 тис. грн.

  Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта

  забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

  Наповнення місцевого бюджету, збереження стабільного фінансового стану суб’єктів господарювання та забезпечення збереження робочих місць.

  Альтернатива 3 Встановлення максимальних ставок

  Додаткові надходження до бюджету

  Витрати пов’язані з публікацією об’яви щодо громадського обговорення проекту та надання пропозицій. Надмірне податкове навантаження

  спричинить занепад малого бізнесу.

  Не вирішує проблем по сплаті податків.

  Підвищення соціальної напруги

  Альтернатива 1

  Встановлення мінімальних ставок

  Відсутні

  Витрати пов’язані з публікацією об’яви щодо громадського обговорення проекту та надання пропозицій.

  Останнє місце у рейтингу, так як не вирішує проблем по сплаті податків. Зменшення надходжень до бюджету.

  Підвищення соціальної напруги.

   

   

  Переваги обраної альтернативи

   

  Рейтинг

  Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

  Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

  Альтернатива 2

  Встановлення ставок податків згідно проекту рішення

   

  Альтернатива є  доцільною. Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

  Податкове навантаження  для платників  місцевих податків і зборів не буде надмірним. Прийняття даного рішення дасть можливість досягнути балансу інтересів  органу місцевого самоврядування та платників  місцевих податків і зборів.

  Зміни до Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів.

  Альтернатива 3

  Встановлення максимальних ставок

  Дана альтернатива є неприйнятною. Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме може призвести до занепаду малого бізнесу.

  Нові зміни у законодавстві.

  Альтернатива 1

  Встановлення мінімальних ставок

  Дана альтернатива є не прийнятною. Недостатнє наповнення бюджету ТГ. Неповна  реалізація плану заходів розвитку Таврійської міської  територіальної громади на 2022 рік  

  Нові зміни у законодавстві.

  Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно обгрунтованих розмірів ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку, єдиного податку та туристичного збору, що є посильним для платників, що забезпечить фінансову спроможність Таврійської міської територіальної громади.

   

  1. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

   Основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є встановлення місцевих податків і зборів. По кожному виду місцевого податку визначаються платники податку, об’єкти оподаткування, база оподаткування, ставка податку, строк сплати податку, порядок сплати, податкові пільги та порядок їх застосування.

  При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обгрунтовані пропозиції та зауваження до проєкту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади у встановленому законом порядку.

  Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

  1. Розробка та оприлюднення проекту рішення «Про встановлення ставок місцевих податків та зборів на території Таврійської міської територіальної громади на 2022 рік» та АРВ до нього з метою отримання зауважень та пропозицій.
  2. Проведення консультацій з суб’єктами господарювання.
  3. Підготовка експертного висновку відповідальної комісії, щодо відповідності проекту рішення вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
  4. Отримання висновку від Державної регуляторної служби України та встановлення ставок місцевих податків та зборів.
  5. Оприлюднення рішення.
  6. Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

  Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання в тому числі нерезидентами, які є власниками  об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, та громадянами, які сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у порядку та на умовах, визначених Податковим Кодексом та цим регуляторним актом.

  Встановлення запропонованих ставок податків і зборів є основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми.

  За результатами проведених розрахунків очікуваних  витрат та вигод СПД, прогнозується, що прийняття зазначеного проекту рішення дозволить забезпечити  баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеній в розділі І цього АРВ.

   

  6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

  Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

  Здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва), додаток 2 до АРВ.

   

  7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

  Запропонований термін дії регуляторного акта один рік. В разі внесення змін до чинного законодавства України в частині справляння місцевих податків та зборів, відповідні зміни будуть внесені до даного регуляторного акта.

  У разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків міська рада не прийняла рішення про встановлення місцевих податків, такі податки справляються із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків. Враховуючи  норми Бюджетного та Податкового кодексів України, якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати не визначено термін його дії, таке рішення є чинним до прийняття нового рішення.

  8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

   Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта слід визначити не менше ніж три кількісних показника, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

   Для відстеження результативності дії регуляторного акта основними є такі показники:

  - сума надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків (податок на майно, плата за землю, єдиний податок з фізичних осіб – підприємців 1,2 групи, туристичний збір) тис. грн.;

  - кількість суб’єктів господарської діяльності – платників місцевих податків (податок на майно, плата за землю, єдиний податок з фізичних осіб – підприємців 1,2 групи, туристичний збір), на яких поширюватиметься дія акта, осіб;

  - розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акту;

  - рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

  Прогнозні показники результативності.

  п/н

  Назва показника

  У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2022 р.

  Всього за рік

  в т.ч. за кварталами

  І

  ІІ

  ІІІ

  ІV

   

  1

  Разом надходжень до місцевого бюджету (очікуваний обсяг надходжень, тис.грн.), в тому числі:

  15402,6

  3712,2

  3980,5

  3980,4

  3729,5

   

   

  - Єдиний податок

  3477,3

  860,0

  870,0

  870,0

  877,3

   

   

  -податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

  2500,0

  500,0

  750,0

  750,0

  500,0

   

   

  -плата за землю

  9400,0

  2350,0

  2350,0

  2350,0

   

  2350,0

   

   

   

  - туристичний збір

  25,3

  2,2

  10,5

  10,4

   

  2,2

   

   

  2

  Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

  2756

  500

  700

  700

  856

   

  3

  Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкта .

  2,5 години

  4

  Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту.

  - на сплату податку

  - на адміністративні витрати

   

   

  15447,3

   

  5

  Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта,

  Оприлюднення прийнятого рішення:

  - на офіційному сайті ради;

  - в  газеті «Новий день».

  високий

   

  9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

  Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснена за допомогою  проведення базового, повторного відстеження результативності регуляторного акта.

  Відстеження  результативності регуляторного акта буде проводитись  статистичним методом.

  Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

  Статистичні:

  - аналітичні показники Новокаховської ДПІ ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі;

  - інформація Фінансового відділу Таврійської міськоїї міської ради.

  Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

  Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися в період до одного року, після набрання чинності регуляторним актом.

  У рамках статистичного методу відстеження аналіз офіційної статистичної інформації буде проводитися щодо розміру надходжень до міського бюджету та кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

   

  Міський голова                                                                            Микола РІЗАК

   

  виконавець: Світлана ЛИТВИНЕНКО

  тел. 7-41-76

   

   

                                                                    Додаток 1
   до аналізу регуляторного впливу проекту рішення Таврійської міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на території   Таврійської міської територіальної громади на 2022 рік»

    

  ВИТРАТИ

  на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

                                                                                                                                                                                                    тис.грн                                                                         

  П/н

  Витрати

  За перший рік

  1

  Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо

   0

  2

  Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

  389,56

  3

  Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, тис.гривень

  (середня заробітна плата на 2021 рік, згідно основних прогнозних макропоказників, опублікованих в Постанові Кабінету Міністрів України №671 від 29.07.2020р., становитиме 13,6 тис. грн.)

  13,6 тис.грн/160год

  *2,5год= 0,2 тис.грн

   

  4

  Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

  0

  5

  Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

  0

  6

  Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

  0

  7

  Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

   0

  8

  Інше (паливно-мастильні матеріали, зарплата водія)

   0

  9

  РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)

  389,76

  10

  Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

  24

  11

  Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10)

   

  9354,2

   

  Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

  Вид витрат

  У перший рік

  Періодичні (за рік)

  Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо

  0

  0

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                тис.грн.

  Вид витрат

  Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

  Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

  389,56

                                                                                                                                                       тис. грн.

  Вид витрат

  Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

  Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

  Разом за рік

  Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

  0,2

  0

  0,2

                                                                                                                                                       тис. грн.

  Вид витрат

  Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

  Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

  Разом за рік

  Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

   

  -

   

                                                                                                                                                          тис. грн.

  Вид витрат

  Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

  Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

  Разом за рік (стартовий)

  Витрати на отримання адміністративних

   

  0

  0

  0

   

   

  послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

  0

  0

  0

                                                                                                                                                тис. грн.

  Вид витрат

  За рік (стартовий)

  Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

  -

   

  Вид витрат

  Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

  Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

  0

   

   

   

                                                                                                                                          Додаток 2

                                                                 до аналізу регуляторного впливу проекту рішення

                                                                Таврійської міської ради «Про встановлення місцевих

                                                                податків та зборів на території Таврійської міської

                                                                територіальної громади на 2022 рік»                                 

   

   

  ТЕСТ

  Малого підприємництва (М-тест)

   

  1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

   

  Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 15 лютого 2021 року по 26 лютого 2021 року.

   

  Порядковий номер

  Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

  Кількість учасників консультацій, осіб

  Основні результати консультацій

  1

  Робочі наради та зустрічі

  4

  Обговорено запропоновані ставки податків. Отримано інформацію від представників малого бізнесу щодо необхідних ресурсів (витрат часу та матеріальних витрат) на запровадження регулювання

  2

  Телефонні консультації

  31

  Обговорено ставки податку та вирішено залишити розміри ставок на рівні запропонованих

   

  1. Вимірювання впливу регулювання на субєктів малого підприємництва (мікро- та малі):

  кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 395 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 40 (одиниць) та мікропідприємництва 355 (одиниць).

  Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 94,3% (відсотків).

   

  1. Розрахунок витрат субєктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання.

   

  Порядковий номер

  Найменування оцінки

  У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

  Періодичні (за наступний рік)

  Витрати на пять років

  Оцінка «прямих» витрат субєктів малого підприємництва на виконання регулювання

  1

  Придбання необхідного обладнання (пристроїв,

   машин, механізмів)

  0

  0

  0

  2

  Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

  0

  0

  0

  3

  Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

  0

  0

  0

  4

  Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

  0

  0

  0

  5

  Інші процедури (сплата податків та зборів, визначених рішенням міської ради на 2022 рік), тис.грн

  15,3245

  (розрахункова середня сума сплати податків одним суб’єктом малого підприємництва за умови встановлення ставок згідно запропонованого проекту)

   

   

  6

  Разом, тис.грн. (сума рядків 1+2+3+4+5)

  15,3245

   

   

  7

  Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

  395

  8

  Сумарно, тис.грн.

  6053,2

   

   

  Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

  (Для розрахунку вартості 1 людино-години використовується мінімальна заробітна плата , що згідно прогнозу у 2022 році становитиме 6700 грн. та у погодинному розмірі 40,36 грн., відповідно до Бюджетної резолюції затвердженої Кабінетом Міністрів України)

  9

  Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

  1год*40,36 грн.=40,36

  0

  0

  10

  Процедури виконання вимог регулювання

  0,5 год*40,36 грн.=20,18

  0

  0

  11

  Процедури офіційного звітування

  1год*40,36 грн.=40,36

  0

  0

  12

  Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

  0

  0

  0

  13

  Інші процедури

  0

  0

  0

  14

  Разом, гривень

  100,90

  0

  0

  15

  Кількість суб’єктів малого підпрємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

  395

  16

  Сумарно, гривень

  39855,50

   

   

             

   

   

  БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

  на адміністрування регулювання для субєктів малого і мікропідприємництва

   

  Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва, що встановлюється цим рішенням, не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України.

   

  1. Розрахунок сумарних витрат субєктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання.

                                                                                                                                                    тис.грн

  Показник

  У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

  1

  Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

  6053,2

  2

  Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

  39,9

  3

  Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

  6093,1

   

  4

  Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

  0

  5

  Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

  6093,1

   

   

  1. Розроблення корегуючих (помякшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

   

  На основі аналізу визначено, що зазначена сума платежів є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва, а впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно.

   

   

  Начальник фінансового відділу                                         

  Таврійської міської ради                                                                Ірина МОЦЬО

   

   

  Експертний висновок

  комісії з питань реалізації державної регуляторної політики міської ради щодо проекту рішення Таврійської міської ради  «Про встановлення місцевих податків і зборів на території  Таврійської міської територіальної громади на 2022 рік», які вводяться  в дію з 01 січня 2022 року

  Постійна комісія з питань реалізації державної регуляторної політики міської ради на яку покладені повноваження з питань регуляторної політики на виконання вимогам статтей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики» ознайомлена з проектом рішення Таврійської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території  Таврійської міської територіальної громади на 2022 рік»,  які вводяться в дію з 01 січня 2022 року , з аналізом його регуляторного впливу та встановила наступне:

  Розробником проекту регуляторного акту є Фінансовий відділ Таврійської міської ради. Проект рішення підготовлено відповідно до Податкового кодексу України.

  1. Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим  статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

  В цілому при підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік, проведені роботи з регуляторної процедури:

  - розміщено повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта та безпосередньо проект з аналізом його регуляторного впливу, про що проінформовано членів територіальної громади  на офіційному веб-сайті міської ради   та на інформаційних стендах Таврійської міської ради.

  Зауваження та пропозиції до проекту рішення від фізичних та юридичних осіб не надходили.

  Таким чином, проект регуляторного акта – «Про встановлення місцевих податків і зборів на території  Таврійської міської територіальної громади на 2022 рік» з аналізом його регуляторного впливу  відповідає усім принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

  1. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

  Стосовно вищевказаного проекту рішення розроблено аналіз регуляторного впливу, який був підготовлений до оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.

  Даним аналізом регуляторного впливу визначено та проаналізовано проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінено важливість цієї проблеми, обґрунтовано, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання, або  визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів, та розглянуто можливість внесення змін до них.

  Визначено очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснено розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.

  Визначено цілі державного регулювання, та оцінено усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин, аргументовано переваги обраного способу досягнення встановлених цілей.                                      

  Описано механізми і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта та обґрунтовано можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта, та доведено, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави, а вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені.

  Оцінено можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги, та ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта.

  Обґрунтовано строк чинності регуляторного акта, визначено показники результативності регуляторного акта та заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

              Узагальнений висновок:

              Постійна комісія з питань реалізації державної регуляторної політики міської ради за підсумками розгляду вважає, що проект регуляторного акта - проект рішення міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території  Таврійської міської територіальної громади на 2022 рік» та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам ст. ст.4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

           

  Секретар  комісії з питань реалізації державної

  регуляторної політики міської ради                                                 Марина ПАВЛИЧЕНКО

   

  © 2021 Таврійська міська рада
  Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл.,
  м.Таврійськ , вул. І.Франка, 29
  Робочий телефон: (05549) 7-33-81
  Факс: (05549) 7-42-14
  E-mail: tavrivikonkom@i.ua