Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Таврійської міської ради «Про ставки орендної плати за землю по Таврійській міській територіальній громаді на 2022 рік»

  Аналіз  регуляторного впливу

  проекту рішення Таврійської міської ради

  «Про ставки орендної плати за землю по Таврійській міській  територіальній громаді на 2022 рік»

  І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

           Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

  Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

  Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення Про ставки орендної плати за землю по Таврійській міській територіальній громаді на 2022 рік та офіційно оприлюднюють до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та/або зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

  Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

  Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до міського бюджету та є його бюджетно - формуючим  джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади міста.

  Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини міського бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку міської територіальної громади, міська рада має прийняти рішення «Про ставки орендної плати за землю по Таврійській міській раді на 2022 рік ».

  Причини виникнення проблеми:

  У разі неприйняття рішення про ставки орендної плати за землю на 2022 рік по Таврійській міській раді, орендна плата буде справлятись по мінімальним ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні програми міста та заходи.

  Аналіз втрат до міського бюджету

  п/н

  Назва показника 

  У разі прийняття рішення  «Про ставки орендної плати за землю по Таврійській міській територіальній громаді на 2022 рік»

  У разі не прийняття рішення «Про ставки орендної плати за землю по Таврійській міській територіальній громаді на 2022 рік»

  Відхилення, тис.грн.

  (втрати до бюджету)

  Ставка, %

  Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

  Ставка, %

  (мінімальна)

  Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

  1

   

   

  Плата за землю

  (орендна плата)

    0,1-12

   5915,8

  0,1-12

  5759,3

  156,5

   

  Підтвердження важливості проблеми:

  Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури міста.

              Враховуючи, вищевикладене, Таврійською міською радою розробляється проект рішення «Про ставки орендної плати за землю   по Таврійській міській територіальній громаді на 2022 рік» та публікується  на офіційному сайті містаl: tavrivikonkom@i.ua

  Основні групи, на які проблема справляє вплив:

  Групи

  Так

  Ні

  Громадяни

  так

   

  Держава

  так

   

  Суб’єкти господарювання

  так

   

  у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

  так

   

   

  Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

   Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією міської ради.

  Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

  Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо міська рада у термін до 25 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

  1. Цілі державного регулювання

  Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

  Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

   Основними цілями регулювання є:

  - здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

  - встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб міського бюджету;

  - забезпечити додаткові надходження до міського бюджету, з метою забезпечення належного фінансування програм соціально-економічного та культурного розвитку громади;

  - забезпечити своєчасне надходження до міського бюджету місцевих податків та зборів;

  - забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

  - привести рішення міської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

  ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

  1. Визначення альтернативних способів

  Вид альтернативи

  Опис альтернативи

  Альтернатива 1.

  Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати  рішення міської ради «Про ставки орендної плати за землю по Таврійській міській територіальній громаді на 2022 рік»

  Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню міського бюджету в можливих обсягах.

  Очікуванні втрати міського бюджету в результаті неприйняття рішення «Про ставки орендної плати за землю по Таврійській міській територіальній громаді на 2022 рік»складатимуть: 156,50 тис. грн.

  Що не дозволить в повному обсягу профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення міської територіальної громади міста (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше.)

  Альтернатива 2.

  Прийняти  рішення «Про ставки орендної плати за землю по Таврійській міській територіальній громаді на 2022 рік» у запропонованому вигляді

  Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території міста та відповідне наповнення міського бюджету.

  Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади надійде        5915,8 тис.грн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні дошкільні навчальні заклади, благоустрій та інші соціальні програми.

  Альтернатива 3.

  Встановлення максимальних ставок орендної плати за землю по Таврійській міській територіальній громаді на 2022 рік

  Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що є непосильною для платників податків та зборів міської територіальної громади міста Таврійська. В цьому випадку буде перевиконання дохідної частини міського бюджету, але у зв’язку з надмірним  податковим навантаженням буде виникати заборгованість зі спати податків та зборів, що призведе до нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, і як наслідок масове закриття суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення кількості робочих місць, виникнення соціальної напруги населення.

       

   

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

   Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

  Вид альтернативи

   Вигоди

    Витрати

  Альтернатива 1

  Відсутні

  Відсутні

  Альтернатива 2

  1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

  2. Забезпечить відповідні надходження до міського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

  3.Створить сприятливі фінансові можливості міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

  4. Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів.

  Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

  Альтернатива 3

  1.Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. 2.Спрямування надлишків на соціально- економічний розвиток

  Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

   

  Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

  Вид альтернативи

   Вигоди

    Витрати

  Альтернатива 1

  Сплата орендної плати за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

  Витрати пов’язані лише зі сплатою орендної плати за землю,  в сумі : 5759,3 тис.грн.

  Альтернатива 2

  Сплата орендної плати за обґрунтованими ставками. Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

  Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням орендної плати.

  Сплата податків за запропонованими ставками в сумі: 5915,8 тис.грн.

  Альтернатива 3

  Вирішення більшої кількості соціальних проблем міста за рахунок значного зростання дохідної частини міського бюджету

  Надмірне податкове навантаження за причини встановлення максимальних ставок орендної плати, призведе до нарахування пені та штрафних санкцій за їх несвоєчасну сплату.

   

  Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

  Показник

  Великі

  Середні

  Малі

  Разом

  всього

  в тому числі мікро

  Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

   

   

  20

  33

  53

  Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

   

   

  38

  62

  100

   

  Вид альтернативи

   Вигоди

    Витрати

  Альтернатива 1

  Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

  Витрати пов’язані лише зі сплатою  орендної плати,  в сумі : 5759,3 тис.грн.

  Альтернатива 2

  Сплата орендної плати  за обґрунтованими ставками.

  Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

  Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податків та зборів

  Сплата податків за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатку 4 до цього АРВ

  Альтернатива 3

  Відсутні

   Надмірне податкове навантаження та штрафні санкції за несвоєчасну сплату платежів (пеня та 20% штрафних санкцій), може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради, зменшення кількості робочих місць

   

  Оцінка сумарних витрат за альтернативами

   

   

   

             ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

  Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

  Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

  Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

  Альтернатива 1

  1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

  Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню міського бюджету в можливих обсягах.

  Очікуванні втрати міського бюджету в результаті неприйняття рішення «Про ставки орендної плати за землю   по Таврійській міській територіальній громаді на 2022рік» складатимуть: 156,5 тис.грн.

  Що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення міської територіальної громади міста (благоустрій, утримання комунальних дошкільних навчальних закладів та інших соціальних програм міста.)

  Альтернатива 2

  3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

  Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території міста та відповідне наповнення міського бюджету.

  Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади надійде, 5915,8 тис.грн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні заклади, благоустрій та інші соціальні програми, а податкове навантаження на платників податків не буде надмірним.

  Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів.

  Альтернатива 3

  2 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

  Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.

  Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету, а саме існує ризик переходу суб’єктів господарювання в «тінь», зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати, і як наслідок виникне зворотній ефект в результаті якого відбудеться зменшення надходжень до міського бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде.

                       

  Рейтинг результативності

  Вигоди

  (підсумок)

  Витрати

  (підсумок)

  Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

  Альтернатива 2

  Держава: - надходження додаткових коштів до міського бюджету; - спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток міста. Громадяни:

   Сплата орендної плати за обґрунтованими ставками

  Суб’єкти господарювання: Сплата орендної плати за обґрунтованими ставками. Запровадження корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва.

  Держава:

  Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням на офіційному сайті міста.

  Громадяни:

  Сплата оренди за встановленими ставками

  Суб’єкти господарювання: Витрати: Сплата оренди за запропонованими ставками. Детальна інформація щодо очікуваних витрат наведено у додатку 4 до цього АРВ Сумарні витрати, грн: 5918800,86 грн. (5915800 грн. прямих витрат та 3000,86 грн. адмін. витрат в Тесті малого підприємництва)

  Стабільне наповнення міського бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку міста,  збереження суб’єктів господарювання та робочих місць.

  Альтернатива 3

  Держава: Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток міста. Громадяни: Вирішення більшої кількості соціальних проблем міста за рахунок значного зростання дохідної частини міського бюджету Суб’єкти господарювання: Відсутні

  Держава:

  Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його оприлюдненням в ЗМІ

  Громадяни: Надмірне податкове навантаження. Суб’єкти господарювання: Витрати: Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради.

  Надмірне податкове навантаження, призведе до ризику переходу суб’єктів підприємницької діяльності в «тінь», як наслідок зменшення робочих місць та розміру заробітної плати.

  Альтернатива 1

  Держава:

  Відсутні

  Громадяни:

  Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України Суб’єкти господарювання: Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

  Держава:

  Відсутні

  Громадяни:

   Відсутні

  Суб’єкти господарювання: Витрати:

  Сумарні витрати, грн: 5762300,86 грн.

  Зменшення надходжень до міського бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади.

            

  Рейтинг

  Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

  Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

  Альтернатива 2

  Цілі прийняття проекту рішення про ставки орендної плати за землю  по Таврійській міській раді 2022 рік будуть досягнуті майже у повній мірі. До міського бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів міської ради і платників податків і зборів.

  Зміни до чинного законодавства:

  -                  Податкового кодексу України;

  -                  Бюджетного кодексу України;

  -                  Земельного кодексу України;

  -          та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

  Альтернатива 3

  Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

  Зміни до чинного законодавства:

  -                  Податкового кодексу України;

  -                  Бюджетного кодексу України;

  -                  Земельного кодексу України;

  та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

  Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів.

  Альтернатива 1

  У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

  Зміни до чинного законодавства:

  -                  Податкового кодексу України;

  -                  Бюджетного кодексу України;

  -                  Земельного кодексу України;

  та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

             Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно- обґрунтованих місцевих податків та зборів,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Таврійської міської ради.         

  1. V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

  Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

  В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Таврійської міської ради, аналітичних показників Новокаховського управління ГУ ДПС у Херсонській області, інформації Фінансового відділу, відділу земельних відносин, містобудування та архітектури виконавчого комітету Таврійської міської ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих ставок орендної плати на 2022 рік.

  Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

  Розробка проекту рішення Таврійської міської ради "Про ставки орендної плати за землю  по Таврійській міській територіальній громаді  на 2022 рік» та АРВ до нього.

  Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

  Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

   Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

  Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

  Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії міської ради.

  Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

  Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

  1. VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

  Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

  Тест малого підприємництва додається.

   

  VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

  Запропонований термін дії акта:

  один рік

  Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

  У разі, якщо міська рада у термін до 15 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а орендна плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцеві положення ПКУ).

  Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

  VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

  - забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

  Основними показниками результативності акта є:

  • створення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади;
  • кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується;

  п/н

  Назва показника

  У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2021 рік

  Ставка, %

  Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

  1

  Разом надходжень до місцевого бюджету, в тому числі:

  Х

  5915,8

   

  Плата за землю (орендна плата)

  0,5-12

  5915,8

  2

  Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, один.

  53

  3

  Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту, грн.

  5915,8

   

  4

  Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкт

  2

  5

  Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта, %

  Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

  - на офіційному веб-сайті Таврійської міської ради;

  - на стенді Таврійської міської ради

   100%

   

   

  1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

  Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Таврійської міської ради.

  Метод проведення відстеження результативності:

  Статистичний

  Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

  Статистичні:

  - аналітичні показники Новокаховського управління ОДПІ ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі;

  - інформація Фінансово відділу, відділу земельних відносин, містобудування та архітектури, виконавчого комітету Таврійської міської ради.

   Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

   Повторне відстеження результативності буде здійснюватися через рік з дня набрання чинності регуляторним актом.

   

  Міський голова                                                                                            Микола РІЗАК

   

    

  Додаток 2

  до аналізу регуляторного впливу

  В И Т Р А Т И

   на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

   

  п/№

  Витрати

  За перший рік

  За п'ять років

  1

  Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

  0

  0

  2

  Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

  0

  0

  3

  Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

  0

  0

  4

  Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

  0

  0

  5

  Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

  0

  0

  6

  Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

  0

  0

  7

  Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

  0

  0

  8

  Інше (уточнити), гривень

   

   

  0

  9

  РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

   

  0

  10

  Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

  0

  0

  11

  Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

  0

   

   

            Розрахунок витрат відповідно до статті 12 ПК розраховується на перший рік дії регуляторного акту.

   

   

  Додаток 4

  до аналізу регуляторного впливу

  ТЕСТ

   малого підприємництва (М-Тест)

   

  1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

  Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 лютого 2020 р. по 01 березня 2020 року.

   

   

  Порядковий номер

  Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

  Кількість учасників консультацій, осіб

  Основні результати консультацій (опис)

  1

  дата 21.02.2020

  Робочі наради та зустрічі (опитування)

  9

  Обговорено та запропоновано залишити розміри  ставок орендної плати за землю  на 2022 рік на рівні запропонованих ставок.

   

  1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

   кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 53 (одиниць),

  питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  100 (відсотків)

  1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

   

  Порядковий номер

  Найменування оцінки

  У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

  Періодичні (за наступний рік)

  Витрати за п'ять років

  Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

  1

  Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

  0

  0

  0

  2

  Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

  0

  0

  0

  3

  Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали- технічне оновлення, заправка і т. д. )

  0

  0

  0

  4

  Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

  0

  0

  0

  5

  Інші процедури всього гривень  всього

  (сплата податків та зборів),  в тому числі                             орендна плата                                           

  111618,87

   

   

  -

  -

  6

  Разом, гривень Формула:       

  (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)                           орендна плата                                       

  111618,87

          

  0

  0

  7

  Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць всього              в тому числі                                    орендна плата                                            

  53

   

   

   

   

  8

  Сумарно, гривень Формула:

  відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7) в тому числі                     

  орендна плата                                          

   

  5915800,00

   

   

   

      5918800,00

  0

  0

  Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

  Розрахунок вартості 1 людино-години:

  Норма робочого часу на 2020 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 2002,0 годин (норми тривалості робочого часу на 2021 рік, лист Мінсоцполітики від 29.07.2019 № 1133/0/206-19 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2020 рік»)

  Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2020 році становить 4723 грн. та у погодинному розмірі 28,31 грн. (ст.8 Закону України від 14.11.2019 № 294-1х «Про Державний бюджет України на 2021 рік»).

  9

  Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

  1 год*28,31 грн= 28,31

  0

  0

  10

  Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

  1 год*28,31грн= 28,31

  0

  0

  11

  Процедури офіційного звітування

  0

  0

  0

  12

  Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

  0

  0

  0

  13

  Інші процедури

  Х

  Х

  Х

   

  не передбачено

  0

  Х

  0

  14

  Разом, гривень

  56,62

   

  Х

  0

  15

  Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

  53

  16

  Сумарно, гривень

  3000,86

  Х

  0

             

  БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

   на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

  Бюджетні витрати не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України.

  1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

   

  Показник

  Перший рік регулювання (стартовий), гривень

  За п’ять років, гривень

  1

  Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

  5915800,00

   

  0

  2

  Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

  3000,86

  0

  3

  Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

  5918800,86

  0

  4

  Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

  0

  0

  5

  Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

  5918800,86

  0

   

  1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

  На основі аналізу статистичних даних що наданні Фінансовим відділом  Таврійської міської ради визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно.

   

  Процедура, що потребує корегування 

  Корегуючий механізм

  Х

  Х

   

  Показник

  Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

  Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень

  Заплановане регулювання

  5918800,86

  0

  За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

  0

  0

  Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

  0

  0

  Відповідно до ст.10 та п.12.3 ст.12  Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори. Таким чином прийняття місцевих подотків та зборів у розмірах запропанованих  проектом «Про ставки орендної плати за землю на 2021 рік по Таврійській міській раді» є законним повноваженням Таврійської міської ради

  Міський голова                                                                    Микола РІЗАК

   

  Експертний висновок

  комісії з розгляду питань реалізації державної регуляторної політики

  щодо регуляторного впливу  регуляторного акта проекту рішення Таврійської міської ради «Про ставки орендної плати за землю  по Таврійській міській територіальній громаді на 2022 рік» та аналізу його регуляторного впливу

   

           Комісія з розгляду питань реалізації державної регуляторної політики на виконання вимог статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розглянула проект рішення Таврійської міської ради «Про ставки орендної плати за землю   по Таврійській міській територіальній громаді на 2022 рік» з аналізом його регуляторного впливу та встановила наступне:

  Розробник проекту регуляторного акта

  Виконавчий  комітет  Таврійської міської  ради

  1. Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної  регуляторної політики, встановлена статтею 4 Закону України «Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

  В цілому при підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік, проведені роботи з регуляторної процедури:

  - Розміщено повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта та проект  рішення з аналізом його регуляторного впливу «Про ставки орендної плати за землю  по Таврійській міській територіальній громаді  на 2022 рік»  на дошці  оголошень та на офіційному сайті Таврійської міської  ради в мережі інтернет: tavrivikonkom@i.ua

  - Зауваження та пропозиції до проекту рішення від фізичних та юридичних осіб не надходили.

  Таким чином, проект регуляторного акта – проект рішення міської ради «Про ставки орендної плати за землю   по Таврійській міській територіальній громаді на 2022 рік» відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

   

  1. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу .

  Відповідно до Податкового кодексу   України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення ставок орендної плати покладено на органи місцевого самоврядування.

  Прийняття рішення з даного питання необхідне для створення чіткого механізму, який сприяє реалізації державної політики у податковій сфері. Прийнятий регуляторний акт впровадить єдину цілісну і прозору  систему регулювання державної податкової політики  на місцевому рівні, впорядкує механізм сплати податків і зборів відповідно до чинного законодавства, враховує  особливості соціально-економічної структури громади та зменшує податкове навантаження  на окремі категорії громадян, які потребують додаткових пільг зі сплати місцевих податків.

  При розробці аналізу регуляторного впливу :

  - визначено та проаналізовано проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінено  важливість цієї проблеми;

  - обґрунтовано, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання;

  - обґрунтовано, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів;

  - визначено очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснено розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта;

  - визначено цілі державного регулювання;

  - визначено та оцінено усі прийняті  альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин;

  - аргументовано переваги обраного способу досягнення встановлених цілей;

  - описано механізм і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта;

  - обґрунтовано можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта;

  - обґрунтовано  доведено,  що   досягнення  запропонованим  регуляторним  актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави;

  - обґрунтовано доведено, що вигоди, які  виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені;

  - оцінено можливість впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги;

  - оцінено ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта,

  - обґрунтовано строку чинності запропонованого регуляторного акта;

  - визначено показники результативності регуляторного акта;

  - визначено заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

  Запропонований регуляторний акт відповідає вимогам чинного законодавства та принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею  8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

  Узагальнений висновок

  Комісія з розгляду питань реалізації державної регуляторної політики  міської ради враховуючи проведену експертизу вважає, що регуляторний акт - проект рішення сесії міської ради «Про ставки орендної плати за землю   по Таврійській міській територіальній громаді на 2022 рік» та аналіз його регуляторного впливу відповідає усім принципам державної регуляторної політики,  встановленим вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

   

  Секретар комісії з питань реалізації

  Державної регуляторної політики                                        Марина ПАВЛИЧЕНКО

   

  © 2021 Таврійська міська рада
  Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл.,
  м.Таврійськ , вул. І.Франка, 29
  Робочий телефон: (05549) 7-33-81
  Факс: (05549) 7-42-14
  E-mail: tavrivikonkom@i.ua