Про ставки орендної плати за землю на території Таврійської міської ради на 2020 рік

   

   

  З метою ефективного використання земельного фонду міста та більш повного наповнення бюджету міста, відповідно ст. 288 Податкового кодексу України, ст.21 Закону України “Про оренду землі”, Земельного Кодексу України, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

  ВИРІШИЛА:

  1. Орендну плату за землю на території Таврійської міської ради на 2020 рік здійснювати згідно з технічною документацією з нормативної грошової оцінки міста Таврійська Херсонської області, затвердженої рішенням сесії Таврійської міської ради № 304 від 27.12.2012 року “Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки м. Таврійська Херсонської області” та технічної документацією з нормативної грошової оцінки селища Плодове Таврійської міської ради, затвердженої рішенням 3-ї сесії 6-го скликання № 42 від 30.12.2010 року «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки». Коефіцієнт функціонального використання земельних ділянок застосовувати згідно з затвердженими матеріалами грошової оцінки.
  2. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території та не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки. Може перевищувати граничний розмір орендної плати, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.
  3. Нараховувати розмір орендної плати в відсотках від нормативної грошової оцінки земель для різного цільового призначення згідно з додатком.
  4. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.
  5. Рішення 40-ї сесії Таврійської міської ради 7-го скликання № 464 від 27.11.2018 року “Про ставки орендної плати за землю на території Таврійської міської ради на 2019 рік” визнати таким, що втратило чинність з 01.01.2020 року.
  6. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника міського голови Павлюка О.М. та на комісію з питань земельних ресурсів, екології, охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів (Молчан А.В.)

  Міський голова                                                                      М.І. Різак

   

  Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються за адресою: 74988,  Херсонська обл., м. Таврійськ, вул. Івана Франка, 29, виконавчий комітет, або за тел. 7-36-67, 7-46-98  e-mail: tavrivikonkom@i.ua 

            Термін прийняття пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акту становить 1 (один) місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту.

   

   

  Додаток 1

  до рішення ___ сесії

  міської ради 7 скликання

  від _____2019 р. № ____

   

  СТАВКИ
  орендної плати за земельні
  ділянки

  на території м. Таврійськ Херсонської області

  (код КОАТУУ 6510770800) на 2020 рік

  Код КВЦПЗ

  Вид цільового призначення земельної ділянки

  Відсоткова ставка від нормативної грошової оцінки землі (%)

  01

  Землі сільськогосподарського призначення

   

  01.07

  Для городництва

  4

  02

  Землі житлової забудови

   

  02.01

  Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

  0,1

  02.03

  Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

  0,5

  02.10

  Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури

  3

  03

  Землі громадської забудови

   

  03.07

  Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (магазини, торгівельні павільйони, тимчасові споруди)

  5

  03.07*

  Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (АЗС, АГНС)

  12

  03.08

  Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

  8

  03.09

  Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

  10

  03.10

  Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)

  8

  03.13

  Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

  3

  04

  Землі природно-заповідного фонду

  3

  07

  Землі рекреаційного призначення

   

  07.01

  Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення

  3

  07.02

  Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту

  3

  11

  Землі промисловості

   

  11.02

  Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

  6

  11.03

  Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств будівельних організацій та підприємств

  6

  11.04

  Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

  10

  12

  Землі транспорту

   

  12.04

  Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

  6

  12.06

  Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту

  6

  12.08

  Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

  8

  12.09

  Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

  6

  12.11

  Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу

  6

  13

  Землі зв'язку

   

  13.01

  Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій (вишки мобільного зв’язку)

  12

  13.02

  Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку

  7

  13.03

  Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку

  7

  14

  Землі енергетики

   

  14.01

  Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

  6

  14.02

  Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії

  6

   

  Інші, що не увійшли до переліку

  7

   

  Секретар міської ради                                                            А.М. Хахалєв

   

  АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

  1. Визначення проблеми

  Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України визначено перелік місцевих податків і зборів. Згідно зі статтею 12 Податкового кодексу України міські ради встановлюють місцеві податки і збори.

  Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції місцевої ради. Враховуючи положення Податкового Кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виникає необхідність встановлення на території населених пунктів Таврійської міської ради ставок орендної плати на 2020 рік.

  Прийняття цього регуляторного акту дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати орендної плати, поповнити місцевий бюджет, що надасть змогу спрямувати отримані кошти від сплати оренди на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури міста.

  Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

  Групи (підгрупи)

  Так

  Ні

  Громадяни

  V

   

  Держава

  V

   

  Суб'єкти господарювання,

  V

   

  у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

  V

   

           З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів в межах територіальної громади м. Таврійськ, і пропонується прийняття рішення міської ради «Про встановлення ставок орендної плати на території населених пунктів Таврійської міської ради на 2020 рік».

  II. Цілі державного регулювання

  Проект рішення розроблено з ціллю:

  - виконання вимог чинного законодавства.

  - врегулювання правовідносин між Таврійською міською радою та платниками плати за землю.

  - встановлення ставок оренди за землю на 2020 рік, відповідно до Класифікації видів цільового використання земель, які б дозволили збільшити надходження до міського бюджету для виконання програм соціально – економічного розвитку міста.

  III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

  1. Визначення альтернативних способів

  Вид альтернативи

  Опис альтернативи

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

   По закінченню 2019 року рішення про встановлення ставок оренди  за землю на території Таврійської міської ради має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.  Платники плати за землю залишаться без нормативного акту.

  Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України

  Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

  Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

  Збільшення привабливості та ефективного використання земельних ділянок, які знаходяться у власності та користуванні фізичних осіб та суб'єктів господарювання.

  Належне фінансування програм соціально-економічного розвитку міста.

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

  Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб'єктів господарювання.

  Оцінка впливу на сферу інтересів держави

  Вид альтернативи

  Вигоди

  Витрати

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Відсутні

   По закінченню 2019 року рішення про встановлення плати за землю у вигляді орендної плати на території Таврійської міської ради має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.  Платники орендної плати залишаться  без нормативного акту.

  Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України.

  Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

  Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

  Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться в оренді. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

  Відсутні

  Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

  Вид альтернативи

  Вигоди

  Витрати

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Відсутні

   По закінченню 2019 року рішення про встановлення плати за землю у вигляді орендної плати на території Таврійської міської ради має бути скасовано як таке, що не пройшло регуляторну процедуру і не поширюється на подальші періоди.  Платники плати за землю у вигляді орендної плати залишаться  без нормативного акту.

  Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України.

  Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

  Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

  Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться в оренді. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

  Відсутні

  Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

  Показник

  Великі

  Середні

  Малі

  Мікро

  Разом

  Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

  11

  9

  10

  22

  52

  Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

  21

  17

  19

  43

  Х

   

  Вид альтернативи

  Вигоди

  Витрати

  Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

  Суб'єкти господарювання – платники плати за землю у вигляді орендної плати у 2020 році будуть сплачувати плату за ставками, що діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

  Відсутні.

  Прийняття регуляторного акту, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України.

  Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

  Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

  Збільшує привабливість та ефективне використання земельних ділянок, які знаходяться в оренді. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

  Суб'єкти господарювання будуть сплачувати плату за землю за ставками згідно рішення Таврійської міської ради.

   

  V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

  1. Оприлюднення проекту рішення «Про встановлення ставок орендної плати на 2020 рік на території населених пунктів Таврійської міської ради» з метою отримання зауважень та пропозицій.
  2. Встановлення ставок плати за землю у складі податку на майно, що справляється у формі орендної плати.

            

  VI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

  На дію цього регуляторного акту негативно можуть вплинути економічна криза та значні темпи інфляції. Збільшення тарифів на енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної заробітної плати можуть вплинути на платоспроможність населення та знизити рівень надходження податку. Значні темпи призводять до зниження попиту на користування земельними ділянками, та призводять до відмови від користування землею. Ці фактори можуть значно знизити привабливість  використання земель для суб’єктів господарювання.

  Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути економічна стабільність в країні та підвищення темпів росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

              Згідно вимог чинного законодавства строк дії запропонованого регуляторного акту обмежений. Строк дії регуляторного акту з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.          

  X. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

          Базове відстеження результативності дії регуляторного акту здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акту.

         З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі АРВ, відстеження буде проводитись за допомогою статистичного методу та шляхом опитування.

          У рамках зазначених методів відстеження буде проведено аналіз звітності про виконання дохідної частини бюджету в частині інформації щодо розміру надходжень до міського бюджету, кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акту, а також розміру коштів і часу, Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті Таврійської міської ради в мережі Інтернет за адресою: tavrivikonkom@i.ua

  Після прийняття рішення, один екземпляр надається до місцевого органу Державної фіскальної служби України.

   

  © 2021 Таврійська міська рада
  Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл.,
  м.Таврійськ , вул. І.Франка, 29
  Робочий телефон: (05549) 7-33-81
  Факс: (05549) 7-42-14
  E-mail: tavrivikonkom@i.ua