Аналіз регуляторного впливу

  Аналіз регуляторного впливу

  1. Назва регуляторного органу: Таврійська міська рада

  Назва документа: Проект рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів  на 2017 рік»

  Розробники аналізу регуляторного впливу: юрисконсульт, економіст відділу бухгалтерського обліку та звітності, землевпорядник Таврійського міськвиконкому .

  Контактний телефон : 7-41-76, 7-36-67

  1. Визначення проблеми, яку передбачається розв`язати шляхом регулювання

  Податковим кодексом  визначено, що до місцевих податків і зборів належать:

  – податок на майно;

  – єдиний податок;

  – туристичний збір;

  – збір для паркування транспортних засобів.

  Місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю).

  Завдяки забезпеченню цих надходжень до міського бюджету, у 2015 році, сума надходжень від цих податків становила  4247149 грн., що складало 75,7 відсотків  від загальної  суми доходів.

  Пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» задекларовано, що встановлення  розмірів ставок місцевих податків і зборів у межах, визначених законом, відноситься до виключної компетенції органів місцевого самоврядування.

  Згідно п.12.3.4 ст.12 ст. 12 Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків і зборів  повинно бути офіційно оприлюднене до 15 липня року,  що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків і зборів або зміни.  Проблема  має вплив на суб’єктів господарювання, громаду міста, місцеву владу, органи фіскальної служби.

  Це обумовило ініціювання перегляду Таврійською міською радою рішень  про діючі місцеві податки і збори.

  В зв’язку з цим та з метою визначити джерела наповнення міського бюджету розроблено та виноситься на затвердження черговою сесією міської ради проект рішення міської ради про встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік.

  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є складовою  податку на майно та має об’єктом оподаткування житлову і нежитлову нерухомість та їх частки. Органи місцевого самоврядування повноважні на встановлення ставок та пільг щодо бази оподаткування, визначеної Податковим кодексом України.

  Розробником проекту на 2017 рік ставка збережена на тому ж рівні, що і в 2016 році.

  Ставка транспортного податку встановлюється Податковим кодексом та не підлягає регулюванню органами місцевого самоврядування.

  Єдиний податок

  Повноваженнями органів місцевого самоврядування залишаються встановлення фіксованих ставок єдиного податку для платників першої – другої груп, до яких відносяться:

  І – фізичні особи – підприємці, які не використовують найману працю, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів на ринках та/або надають побутові послуги населенню, маючи обсяг доходу протягом календарного року не більше 300 тис. гривень;

  ІІ – фізичні особи – підприємці, які надають послуги, платникам єдиного податку та/або населенню, здійснюють виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб та мають обсяг доходу в  межах 1,5 млн. гривень.

  Податок встановлюється у межах  до 10 % (І група) та  до 20 % (ІІ група) розміру мінімальної заробітної плати.

  Розробником проекту на 2017 рік ставка збережена на тому ж рівні, що і в 2016 році.

  Туристичний збір

  Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію міста Таврійськ та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк, ставка якого, згідно Закону, встановлюється у межах від 0,5 до 1 відсотка на базі справляння збору, що складається з вартості усього періоду проживання у визначених місцях.

  Проектом регуляторного акту пропонується встановлення гранично можливої ставки у розмірі 1 відсоток до бази справляння збору у зв’язку з її невеликим розміром, що не матиме значного впливу на витрати платників але максимально збільшить обсяги надходжень від збору до міського бюджету.

  Земельний податок 

   

  Об’єктами оподаткування є:

  – земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

  – земельні частки (паї), які перебувають у власності.

  Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку.

  Відповідно ст..274 Податкового кодексу України ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь та земель загального користування – не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

  Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

  1. Цілі регулювання

           –  встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання та відповідно до потреб міського бюджету;

  –  визначення порядку нарахування та строків сплати податків і зборів ;

  –  забезпечення необхідних надходжень до міського бюджету.

  1. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення визначених цілей

           Неприйняття проекту рішення, відповідно до п.12.3.5 ст.12 Податкового кодексу України,  в цьому випадку будуть застосовуватись мінімальні ставки, відповідно надходження до міського бюджету будуть зменшені.

  Діючі рішення що стосуються місцевих податків і зборів  необхідно привести у відповідність до Податкового Кодексу України.

  Альтернативні варіанти будуть суперечити чинному законодавству України та поглиблювати існуючі проблеми, що стосуються нарахування та сплати місцевих податків.

  1. Механізм розв`язання проблеми

   Механізм дії регуляторного акту полягає у забезпеченні:

  •  затвердження рішення  про місцеві податки і збори;
  •  інформування  платників про встановлені правила справляння податків і зборів  на 2017
  •  рік;
  •  сприяння веденню підприємницької діяльності суб’єктами господарювання, які є платниками місцевих податків і зборів , з метою росту рівня їх платоспроможності;
  • забезпечення надходжень встановлених податків і зборів до міського бюджету.
  1. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

  Негативний вплив на можливість досягнення визначених цілей регулювання можуть скласти окремі фактори:

  • неплатежі суб’єктів підприємницької діяльності;
  • неефективність ведення бізнесу у місті за видами діяльності, які передбачають сплату до міського бюджету податків і зборів , що призведе до повного згортання окремих напрямків бізнесу, та, відповідно, припиненню сплати податків і зборів до міського бюджету.

      Механізмами подолання перешкод на шляху досягнення поставлених цілей регулювання можуть стати:

  •  посилення податкового контролю за сплатою місцевих податків і зборів  (фіскальні методи впливу);
  •  створення міською владою сприятливого середовища для розвитку даних видів діяльності у місті.
  1. Очікувані результати прийняття акту

  Аналіз вигод та витрат

  Категорія суб`єктів, на яких впливає документ
  Суб`єкти господарювання
  Органи влади
  Вигоди Витрати
  • впорядкування місцевої нормативної бази, відповідно до Податкового Кодексу України  (із змінами);
  • забезпечення надходжень податків і зборів  до міського  бюджету
  • стабільність соціально-економічного розвитку міста, зокрема виконання програм місцевого значення в галузях житлово-комунальногот господарства, транспорту, соціального захисту населення, культури тощо.
  • Сума надходжень від справляння єдиного податку пропорційно збільшиться відповідно до збільшення мінімальної заробітної плати
  відсутні
  Суб’єкти господарювання та населення міста
  Вигоди Витрати
  • застосування прозорого механізму справляння місцевих податків і зборів;
  • встановлені чіткі розміри ставок єдиного податку
  • прогнозування та стабільність бізнесу
  Витрати, пов’язані зі сплатою податків і зборів ,  відповідно до проектів Положень.

   

  1. Обгрунтування строку дії регуляторного акту – протягом 2017 року

  Термін дії регуляторного акту обумовлений стабільністю нової редакції Податкового кодексу України. У разі внесення змін чи доповнень, що впливають на розміри або правила справляння місцевих податків і зборів, зміни і доповнення будуть вноситись і до Положень регуляторного акту. Коригування документів, затверджених рішенням, можливе у разі об’єктивних змін в економічній діяльності міста та країни, а також внаслідок негативних показників відстежень результативності регуляторного акту.

  1. Визначення показників результативності акту.

  – кількість платників по кожному податку , визначених регуляторним актом;

  –         суми надходжень від місцевих податків і зборів  (по кожному окремо) за відповідний податковий період.

  1. Заходи відстеження результативності рішення

  Відстеження результативності дії регуляторного акту проводиться відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Відстеження результативності проводитиметься шляхом здійснення аналізу надходжень місцевих податків і зборів до міського бюджету. Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акту буде здійснюватись після набрання рішенням чинності.

   

   

  Міський голова                                                                                                         М.І.Різак

   

  © 2021 Таврійська міська рада
  Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл.,
  м.Таврійськ , вул. І.Франка, 29
  Робочий телефон: (05549) 7-33-81
  Факс: (05549) 7-42-14
  E-mail: tavrivikonkom@i.ua