Про встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік

   РІШЕННЯ

  ТАВРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
  (Прийнято на 8- й сесії  7-го скликання)

  № 107                                                                                    14 липня 2016  року

  Про встановлення місцевих
  податків і зборів  на 2017 рік

  Відповідно до ст.10, 12, 14, 266, 267, 268, 274, 293 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 24.12.2015 р. № 909-VIII, з метою приведення у відповідність до чинного законодавства місцевих податків і зборів,  керуючись п. 24 ч. 1 статті  26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

  ВИРІШИЛА :

  1. Встановити на території Таврійської міської ради податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

  1.1. Визначити об’єкт оподаткування, платників податку, пільги із сплати податку, звільнених від оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, згідно зі ст. 266 Податкового кодексу України.

  1.2. Залишити без змін ставки податку для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлені у розмірі 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового року) за 1 кв. метр бази оподаткування, за винятком будівлі промислові та склади 0,01 відсоток, будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки) 2 відсотки .

  1. Встановити на території Таврійської міської ради транспортний податок.

  2.1. Визначити об’єкт оподаткування, платників податку, базу оподаткування, ставки податку, податковий період та інші обов’язкові елементи транспортного  податку, згідно зі ст. 267 Податкового кодексу України.

  1. Встановити на території Таврійської міської ради єдиний податок.

  3.1. Залишити без змін ставки єдиного податку  для платників єдиного податку першої групи встановлені  в межах до 10 відсотків та другої групи в межах до 20 відсотків (фізичні особи – підприємці).

  3.2.  Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які не зазначені в п.п. 3.1. встановлюється відповідно до п.п. 293.3-293.9 ст. 293 Податкового кодексу України.

  3.3. База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

  1. Встановити на території Таврійської міської ради туристичний збір.

  4.1. Визначити базу та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи туристичного збору згідно зі ст. 268 Податкового кодексу України.

  4.2. Ставка збору встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4 статті 268 Податкового кодексу України.

  4.3. Справляння збору здійснюється:

  4.3.1. Адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами.

  4.3.2. Квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму.

  4.3.3. Юридичними особами або фізичними особами – підприємцями, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

  4.4. Встановити, що перелік юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які уповноважуються справляти збір на умовах договору, затверджується окремим рішенням міської ради.

  1. Встановити ставки земельного податку на території Таврійської міської ради:

  5.1. Земельні ділянки зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб – 0,05 відсотки.

  5.2. Ставка податку встановлюється за сільськогосподарські угіддя, а саме: рілля – 0,2 відсотки, Сіножаті – 0,3 відсотки, Пасовища – 0,3 відсотки, Багаторічні насадження – 0,05 відсотки, землі загального користування – 0,05 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

  5.3. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативно-грошову оцінку яких проведено встановлюється в розмірі 1,0 відсоток.

  5.4. Ставка податку встановлюється у розмірі 1,2 відсотки від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання, які використовуються у комерційних цілях (крім державної та комунальної форми власності).

  5.5. Ставки податку за земельні ділянки  різного цільового призначення розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено встановлюються у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

  5.6 Ставки податку за земельні ділянки водного фонду в межах населеного пункту де проведена грошова оцінка, встановлюється у розмірі 0,03 відсотків, за межами населеного пункту нормативно-грошову оцінку яких не проведено встановлюються 5% від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

  5.7. Ставки податку за земельні ділянки залізничного транспорту в межах населеного пункту де проведена грошова оцінка, встановлюється у розмірі 0,25 відсотків, за межами населеного пункту нормативно-грошову оцінку яких не проведено встановлюються 5% від нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

  5.8. Площа земельної ділянки нежитлових приміщень у багатоквартирному жилому будинку під такими приміщеннями (їх частинами), яка підлягає оподаткуванню визначається з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території  та загальної площі житлового будинку або споруди (у разі наявності такої інформації) відповідно до розробленої Технічної документації із землеустрою по визначенню ідеальної частки земельної ділянки, визначеної пропорційно площі вбудованого та прибудованого приміщень із загальної площі прибудинкової території. У разі відсутності такої інформації площа земельної ділянки під вбудованим приміщенням визначається, як сума площі горизонтальної проекції приміщення на місце розташування приміщення (приміщень) та прилеглої ділянки завширшки 1,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього ж приміщення.

  У разі наявності інформації про загальну площу прибудинкової території та загальну площу проекції будівлі розмір частки визначається за формулою:

  Sчаст.= Sприбудин./(Sзабудов. х N) х  Sвбудов., де

  Sчаст.   –  площа земельної частки;

  Sприбудин. – фактична площа прибудинкової території;

  Sзабудов.    – фактична площа під багатоповерховим будинком;

  Sвбудов. – фактична площа вбудованого приміщення;

  N      – кількість поверхів багатоповерхового будинку.

  1. Новокаховській об’єднаній державній податковій інспекції у місті Новій Каховці здійснювати нарахування податку за землю у 2017 році відповідно до прийнятого рішення.
  2. Рішення 9-ї сесії міської ради 6-го скликання від 22.09.2011 року №129 “Про затвердження Порядку використання території міста Таврійська фізичними та юридичними особами, які є власниками або користувачами нежитлових приміщень у житлових будинках” визнати таким, що втратило чинність, в зв’язку із змінами в податковому законодавстві.
  3. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2017 року.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Марчука Л.В.. та постійну комісію з питань планування бюджету, обліку, управління та приватизації власності міської ради (Рудич О.В..).

        Міський голова                                                                                       М.І. Різак

   

  Аналіз регуляторного впливу

   

  1. Назва регуляторного органу: Таврійська міська рада

   

  Назва документа: Проект рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів  на 2017 рік»

  Розробники аналізу регуляторного впливу: юрисконсульт, економіст відділу бухгалтерського обліку та звітності, землевпорядник Таврійського міськвиконкому .

  Контактний телефон : 7-41-76, 7-36-67

  1. Визначення проблеми, яку передбачається розв`язати шляхом регулювання

  Податковим кодексом  визначено, що до місцевих податків і зборів належать:

  – податок на майно;

  – єдиний податок;

  – туристичний збір;

  – збір для паркування транспортних засобів.

  Місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю).

  Завдяки забезпеченню цих надходжень до міського бюджету, у 2015 році, сума надходжень від цих податків становила  4247149 грн., що складало 75,7 відсотків  від загальної  суми доходів.

  Пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» задекларовано, що встановлення  розмірів ставок місцевих податків і зборів у межах, визначених законом, відноситься до виключної компетенції органів місцевого самоврядування.

  Згідно п.12.3.4 ст.12 ст. 12 Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків і зборів  повинно бути офіційно оприлюднене до 15 липня року,  що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків і зборів або зміни.  Проблема  має вплив на суб’єктів господарювання, громаду міста, місцеву владу, органи фіскальної служби.

  Це обумовило ініціювання перегляду Таврійською міською радою рішень  про діючі місцеві податки і збори.

  В зв’язку з цим та з метою визначити джерела наповнення міського бюджету розроблено та виноситься на затвердження черговою сесією міської ради проект рішення міської ради про встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік.

  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є складовою  податку на майно та має об’єктом оподаткування житлову і нежитлову нерухомість та їх частки. Органи місцевого самоврядування повноважні на встановлення ставок та пільг щодо бази оподаткування, визначеної Податковим кодексом України.

  Розробником проекту на 2017 рік ставка збережена на тому ж рівні, що і в 2016 році.

  Ставка транспортного податку встановлюється Податковим кодексом та не підлягає регулюванню органами місцевого самоврядування.

  Єдиний податок

  Повноваженнями органів місцевого самоврядування залишаються встановлення фіксованих ставок єдиного податку для платників першої – другої груп, до яких відносяться:

  І – фізичні особи – підприємці, які не використовують найману працю, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів на ринках та/або надають побутові послуги населенню, маючи обсяг доходу протягом календарного року не більше 300 тис. гривень;

  ІІ – фізичні особи – підприємці, які надають послуги, платникам єдиного податку та/або населенню, здійснюють виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб та мають обсяг доходу в  межах 1,5 млн. гривень.

  Податок встановлюється у межах  до 10 % (І група) та  до 20 % (ІІ група) розміру мінімальної заробітної плати.

  Розробником проекту на 2017 рік ставка збережена на тому ж рівні, що і в 2016 році.

  Туристичний збір

  Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію міста Таврійськ та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк, ставка якого, згідно Закону, встановлюється у межах від 0,5 до 1 відсотка на базі справляння збору, що складається з вартості усього періоду проживання у визначених місцях.

  Проектом регуляторного акту пропонується встановлення гранично можливої ставки у розмірі 1 відсоток до бази справляння збору у зв’язку з її невеликим розміром, що не матиме значного впливу на витрати платників але максимально збільшить обсяги надходжень від збору до міського бюджету.

  Земельний податок 

   Об’єктами оподаткування є:

  – земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

  – земельні частки (паї), які перебувають у власності.

  Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку.

  Відповідно ст..274 Податкового кодексу України ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь та земель загального користування – не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

  Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

  1. Цілі регулювання

           –  встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання та відповідно до потреб міського бюджету;

  –  визначення порядку нарахування та строків сплати податків і зборів ;

  –  забезпечення необхідних надходжень до міського бюджету.

  1. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення визначених цілей

           Неприйняття проекту рішення, відповідно до п.12.3.5 ст.12 Податкового кодексу України,  в цьому випадку будуть застосовуватись мінімальні ставки, відповідно надходження до міського бюджету будуть зменшені.

  Діючі рішення що стосуються місцевих податків і зборів  необхідно привести у відповідність до Податкового Кодексу України.

  Альтернативні варіанти будуть суперечити чинному законодавству України та поглиблювати існуючі проблеми, що стосуються нарахування та сплати місцевих податків.

  1. Механізм розв`язання проблеми

   Механізм дії регуляторного акту полягає у забезпеченні:

  •  затвердження рішення  про місцеві податки і збори;
  •  інформування  платників про встановлені правила справляння податків і зборів  на 2017
  •  рік;
  •  сприяння веденню підприємницької діяльності суб’єктами господарювання, які є платниками місцевих податків і зборів , з метою росту рівня їх платоспроможності;
  • забезпечення надходжень встановлених податків і зборів до міського бюджету.
  1. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

  Негативний вплив на можливість досягнення визначених цілей регулювання можуть скласти окремі фактори:

  • неплатежі суб’єктів підприємницької діяльності;
  • неефективність ведення бізнесу у місті за видами діяльності, які передбачають сплату до міського бюджету податків і зборів , що призведе до повного згортання окремих напрямків бізнесу, та, відповідно, припиненню сплати податків і зборів до міського бюджету.

      Механізмами подолання перешкод на шляху досягнення поставлених цілей регулювання можуть стати:

  •  посилення податкового контролю за сплатою місцевих податків і зборів  (фіскальні методи впливу);
  •  створення міською владою сприятливого середовища для розвитку даних видів діяльності у місті.
  1. Очікувані результати прийняття акту

  Аналіз вигод та витрат

  Категорія суб`єктів, на яких впливає документ
  Суб`єкти господарювання
  Органи влади
  Вигоди Витрати
  • впорядкування місцевої нормативної бази, відповідно до Податкового Кодексу України  (із змінами);
  • забезпечення надходжень податків і зборів  до міського  бюджету
  • стабільність соціально-економічного розвитку міста, зокрема виконання програм місцевого значення в галузях житлово-комунальногот господарства, транспорту, соціального захисту населення, культури тощо.
  • Сума надходжень від справляння єдиного податку пропорційно збільшиться відповідно до збільшення мінімальної заробітної плати
  відсутні
  Суб’єкти господарювання та населення міста
  Вигоди Витрати
  • застосування прозорого механізму справляння місцевих податків і зборів;
  • встановлені чіткі розміри ставок єдиного податку
  • прогнозування та стабільність бізнесу
  Витрати, пов’язані зі сплатою податків і зборів ,  відповідно до проектів Положень.

   

  1. Обгрунтування строку дії регуляторного акту – протягом 2017 року

  Термін дії регуляторного акту обумовлений стабільністю нової редакції Податкового кодексу України. У разі внесення змін чи доповнень, що впливають на розміри або правила справляння місцевих податків і зборів, зміни і доповнення будуть вноситись і до Положень регуляторного акту. Коригування документів, затверджених рішенням, можливе у разі об’єктивних змін в економічній діяльності міста та країни, а також внаслідок негативних показників відстежень результативності регуляторного акту.

  1. Визначення показників результативності акту.

  – кількість платників по кожному податку , визначених регуляторним актом;

  –         суми надходжень від місцевих податків і зборів  (по кожному окремо) за відповідний податковий період.

  1. Заходи відстеження результативності рішення

  Відстеження результативності дії регуляторного акту проводиться відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Відстеження результативності проводитиметься шляхом здійснення аналізу надходжень місцевих податків і зборів до міського бюджету. Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акту буде здійснюватись після набрання рішенням чинності.

   

   

  Міський голова                                                                                                         М.І.Різак

   

  © 2021 Таврійська міська рада
  Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл.,
  м.Таврійськ , вул. І.Франка, 29
  Робочий телефон: (05549) 7-33-81
  Факс: (05549) 7-42-14
  E-mail: tavrivikonkom@i.ua