ПРОТОКОЛ № 5

  Перші місцеві вибори депутатів обласних,

  районних, місцевих рад та міських голів

  25 жовтня 2020 року

   

  ПРОТОКОЛ № 5

  засідання Таврійська міська територіальна виборча комісія

  Каховського району Херсонської області

  17 год 07 хв

   

  " 19 вересня 2020  року м. Таврійськ

  (час, дата проведення) (місце проведення – назва населеного пункту)

   

  Усього членів комісії: 18  осіб.

   

  Присутні на засіданні члени комісії: Пороскун Л.Г. , Травнікова А.О., Очеретнюк Н.В. , Пупко Т.І.,Голоушкіна О.Ю., Решетняк О.І.,.,Журбенко М.І., Півторак І.В.,Булгач І.В., Юдаєва Л.О., Разсуждай Н.І., Істомина І.О. Данільченко Г.І.

  (прізвище, ініціали імені та по батькові)

   

  Запрошені на засідання: ___________________________________________.

  (посада, прізвище, ініціали імені та по батькові або за списком, що додається)

   

  Присутні на засіданні: _____________________________________________.

  (посада, прізвище, ініціали імені та по батькові або за списком, що додається)

   

  Обговорення та затвердження порядку денного засідання комісії.

   

  Слухали: Голова комісії Л.Г.Пороскун

  (посада, прізвище, ініціали імені та по батькові головуючого на засіданні)

  Який(а) запропонував(ла) включити до порядку денного засідання комісії такі питання:

  1.Розгляд документів кандидатів в депутати Таврійської міської ради від партії « Наш Край».

  2. Розгляд заяв від політичної партії « Наш Край».

  3. Розглянути єдиний кошторис.

  4.Про транспортне обслуговування .

  Виступили: секретар комісії А. О. Травнікова

  (прізвище, ініціали імені та по батькові осіб, які виступили, короткий зміст кожного виступу)

   

  Вирішили: Розглянути всі питання

  (зміст протокольного рішення)

   

  За це рішення проголосували:

   

  За 13 (тринадцять)

  (цифрами і прописом)

  Проти 0 ( нуль)

  (цифрами і прописом)

  Утрималися 0 ( нуль)

   

  ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  (перелік питань порядку денного)

   

   

  1.Розгляд документів кандидатів в депутати Таврійської міської ради від партії « Наш Край».

  2. Затвердження єдиного кошторису видатків ТВК.

  3. Розгляд заяви від політичної партії « Наш Край» « Про затвердження кандидатури представника місцевої організації у територіальної виборчої комісії з правом дорадчого голосу № 3» ч.1-3 ст.236 ВК України Іваніщенко Володимира Васильовича.

  4.Ознайомлення з послугами транспортного обслуговування.

  1.Слухали: Голова комісії Л. Г. Пороскун

  1.Про розгляд документів кандидатів в депутати Таврійської міської ради від партії « Наш Край».

  Виступили: член комісії Істоміна І.О.

  Вирішили (постановили): Прийняти та розглянути документи для подальшого затвердження.

  За це рішення проголосували:

  За 13 (тринадцять)

  (цифрами і прописом)

  Проти 0 ( нуль)

  (цифрами і прописом)

  Утрималися 0 ( нуль)

  (цифрами і прописом)

  2. Слухали :Голова комісії Л. Г. Пороскун.

  1.Про затвердження єдиного кошторису видатків ТВК.

  Виступили:

  Вирішили: Затвердити єдиний кошторис видатків ТВК.

  Постанова № 3 додається.

  3 .Слухали :секретар комісії А.О.Травнікова

  .2.Про розгляд заяви від політичної партіїї «Наш Край» «Про затвердження кандидатури представника місцевої організації у територіальної виборчої комісії з прав дорадчого голосу № 3» ч. 1-3 ст.236 ВК України Іваніщенко Володимир Васильович.

  Вирішили (постановили): Зареєструвати і надати посвідчення в триденний строк. За це рішення проголосували:

  За 13 (тринадцять)

  (цифрами і прописом)

  Проти 0 ( нуль)

  (цифрами і прописом)

  Утрималися 0 ( нуль)

  (цифрами і прописом

  4. Слухали : Голова комісії Л. Г. Пороскун

  2. Про Порядок надання виборчим комісіям послуг з транспортного обслуговування відповідно до пунктів 3,11 частини другої ст.86,пуктів 4,5 частини другої ст.143,пунктів 3,4 частини першої ст.205 Виборчого кодексу України, керуючись статтями 11-13, пунктами 4,5 статті 17,пунктами 1,17 статті 18, пунктом 1 статті 19 Закону України « Про Центральну виборчу комісію» .

  Вирішили: Прийняти до роботи.

  За це рішення проголосували:

  За 13 (тринадцять)

  (цифрами і прописом)

  Проти 0 (нуль)

  (цифрами і прописом)

  Утрималися 0 ( нуль)

  (цифрами і прописом)

   

   

  Голова ТВК

   

   

   

  Л.Г. Пороскун

  (головуючий на засіданні)

   

  (підпис)

   

  (ініціал імені, прізвище)

  Секретар ТВК

   

   

   

  А.О.Травнікова

  (секретар комісії (секретар засідання)

   

  (підпис)

   

  (ініціал імені, прізвище)

  МП


   

  © 2021 Таврійська міська рада
  Адреса: 74900, Україна, Херсонська обл.,
  м.Таврійськ , вул. І.Франка, 29
  Робочий телефон: (05549) 7-33-81
  Факс: (05549) 7-42-14
  E-mail: tavrivikonkom@i.ua